| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/2012 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz uchylenia uchwały Nr XXXI/199/2013 dotyczącej jej zmiany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. 2012 poz. 587), art.5 i 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 27.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, treść ust. 3 w § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Budynki, budowle, i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności
w zakresie gospodarki wodnościekowej..

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 27.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 –  nie  ulega zmianie.

§ 2.

Jednocześnie traci moc Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 30.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.,a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »