| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/2012 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz uchylenia uchwały Nr XXXI/199/2013 dotyczącej jej zmiany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. 2012 poz. 587), art.5 i 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.),

Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 27.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, treść ust. 3 w § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Budynki, budowle, i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności
w zakresie gospodarki wodnościekowej..

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 27.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 –  nie  ulega zmianie.

§ 2.

Jednocześnie traci moc Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 30.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.,a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »