| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/174/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 1   pkt 1   lit. b, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172 ze zm.), uchwały Nr XV/133/2008 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 27 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz.2681)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość dziennych stawek opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w   celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w   miejscowościach Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica w   wysokości   1,20 zł.  

§   2.   Osoby, o   których mowa w   § 1   zobowiązane są do uiszczania opłaty miejscowej bez wezwania najpóźniej w   ostatnim dniu pobytu.  

§   3.   1.   Pobór opłaty miejscowej odbywa się w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru określi Rada Gminy Węgierska Górka odrębną uchwałą.  

3.   Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4.   Wysokość wynagrodzenia za czynności inkasa wynosi   10 %   sumy pobranych kwot opłat. Rozliczenie wynagrodzenia z   tytułu inkasa nastąpi w   terminie do 14 dni po zakończeniu każdego kwartału.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XVI/150/2008 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 25 września 2008 roku w   sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »