| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr PM-4137/2013 Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Miasta Gliwice w 2013 r

Na podstawie art.196 ust. 3   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z   2013 r. , poz. 135 z   późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.)  

zarządzam:  

1.   Ustalić średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w   roku 2013 w   placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Gliwice:  

1)   w Domu Dziecka nr 1   w Gliwicach, ul. Toszecka 13a - 4.094,51 zł,  

2)   w Domu Dziecka nr 2   w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 19 - 4.529,03 zł,  

3)   w Domu Dziecka nr 3   w Gliwicach, ul. Kopernika 109 - 5.370,80 zł.  

2.   Osobą odpowiedzialną za realizację zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Zdrowia i   Spraw Społecznych.  

3.   Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni zastępca Prezydenta Miasta nadzorujący realizację zadań z   zakresu zdrowia i   spraw społecznych  

4.   Zarządzenie wchodzi w   życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu w   którym zostało opublikowane.  

5.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Prezydent Miasta Gliwice  


Zygmunt   Frankiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 92 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) funkcje organów powiatu w   miastach na prawach powiatu sprawuje prezydent miasta.  

Zgodnie z   art. 196 ust. 3   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z   2013 r. , poz. 135 z   późn. zm.). Starosta ustala i   ogłasza w   wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca danego roku, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo- wychowawczej.  

Zgodnie z   art. 196 ust 1   ww. ustawy średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka placówce opiekuńczo- wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z   utrzymania dzieci z   poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o   prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w   ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w   placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w   poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »