| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/251/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie  
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku  
z art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654  
z późn. zm.).  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie uchwalonym uchwałą  
Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik nr 1   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik nr 2   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXX/251/13    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 26 lutego 2013 r.  
 

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i   komórek organizacyjnych wchodzących w   skład pionu medycznego ZZOZ w   Cieszynie  

I.   Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Szpital Śląski  

I.   1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski  

1)   Oddział anestezjologii i   intensywnej terapii  

2)   Oddział chirurgiczny dla dzieci  

3)   Oddział chirurgiczny ogólny  

4)   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej  

5)   Oddział chorób wewnętrznych  

6)   Oddział dermatologiczny  

7)   Oddział dzienny chemioterapii  

8)   Oddział geriatryczny  

9)   Oddział ginekologiczno-położniczy  

10)   Oddział gruźlicy i   chorób płuc  

11)   Oddział kardiologiczny  

12)   Oddział nefrologiczny  

13)   Oddział neonatologiczny  

14)   Oddział neurologiczny  

15)   Oddział obserwacyjno-zakaźny  

16)   Oddział okulistyczny  

17)   Oddział otolaryngologiczny  

18)   Oddział pediatryczny  

19)   Oddział dzienny psychiatryczny  

20)   Oddział psychiatryczny  

21)   Oddział rehabilitacyjny  

22)   Oddział urologiczny  

23)   Pododdział rehabilitacji neurologicznej  

24)   Pododdział udarowy  

25)   Szpitalny oddział ratunkowy  

26)   Apteka zakładowa  

27)   Blok operacyjny I  

28)   Blok operacyjny II  

29)   Centralna sterylizatornia  

30)   Dział Przyjęć  

31)   Izba Przyjęć  

32)   Stacja dializ  

II.   Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Zespół Poradni i   Pracowni Szpitala Śląskiego  

II.   1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego  

1)   Poradnia chirurgii dla dzieci  

2)   Poradnia chirurgii ogólnej  

3)   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  

4)   Poradnia chorób metabolicznych  

5)   Poradnia chorób zakaźnych  

6)   Poradnia dermatologiczna  

7)   Poradnia diabetologiczna  

8)   Poradnia gastroenterologiczna  

9)   Poradnia geriatryczna  

10)   Poradnia ginekologiczno-położnicza  

11)   Poradnia gruźlicy i   chorób płuc  

12)   Poradnia kardiologiczna  

13)   Poradnia leczenia bólu  

14)   Poradnia medycyny pracy  

15)   Poradnia nefrologiczna  

16)   Poradnia neonatologiczna  

17)   Poradnia neurologiczna  

18)   Poradnia okulistyczna  

19)   Poradnia onkologiczna  

20)   Poradnia otolaryngologiczna  

21)   Poradnia profilaktyki chorób piersi  

22)   Poradnia rehabilitacyjna  

23)   Poradnia schorzeń tarczycy  

24)   Poradnia urologiczna  

25)   Poradnia wad postawy  

26)   Poradnia zdrowia psychicznego  

27)   Gabinet medycyny szkolnej  

28)   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)  

29)   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I  

30)   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II  

II.   2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej  

1)   Pracownia USG  

2)   Pracownia tomografii komputerowej  

3)   Pracownia rentgenowska  

4)   Pracownia mammografii  

5)   Pracownia radiologii zabiegowej  

II.   3.Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną  

1)   Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia  

2)   Pracownia endoskopii  

3)   Pracownia elektrofizjologii  

4)   Pracownia rehabilitacji  

5)   Pracownia urodynamiczna  

6)   Pracownia badań słuchu  

III.   Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Przychodnia Rejonowa w   Ustroniu  

III.   1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w   Ustroniu  

1)   Poradnia chirurgii ogólnej  

2)   Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

3)   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

IV.   Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Przychodnia Rejonowa w   Skoczowie  

IV.   1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w   Skoczowie  

1)   Poradnia chirurgii ogólnej  

2)   Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

3)   Poradnia neurologiczna  

4)   Poradnia otolaryngologiczna  

5)   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »