| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/127/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie podziału Bytomia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art.14 ust 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) – działając na wniosek Prezydenta Bytomia

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Bytomia na 69 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Granice obwodów, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr X/127/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

ul. 8 Marca, Bogusławskiego, Bukowa, Cisowa, Dembowskiego, Dębowa, Długosza, Dzierżonia, Francuska
od nr 1 – 45 kolejno, Frenzla od nr 102 do końca ulicy kolejno, Jaśminowa, Jesionowa,  Leszczynowa, Olchowa,
Szyb Zachodni, Świerkowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wieniawskiego, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Zgody.

Szkoła Podstawowa Nr 33
ul. Matki Ewy 9

2

ul. Energetyki, Francuska od nr 46 do końca ulicy kolejno, Racjonalizatorów od nr 22 do końca ulicy kolejno.

Szkoła Podstawowa Nr 33
ul. Matki Ewy 9

3

ul. Alberta, Asnyka, Andersa, Bluszczowa, Bobrecka, Bończyka, Chroboka, Dąbrowskiego, Dolna, Drobczyka, Elektrownia, Elsnera, Feliksa, Frenzla od nr 1 – 101 kolejno, Gołąbka, Gruntowa, Hutnicza, Karbowska, Lipowa, Łaszczyka, Matki Ewy, Niska, Nowaka-Jeziorańskiego, Ogrodowa, Opolska, Plac Niepodległości, pl. Słoneczny, Pogodna, Przelotowa, Racjonalizatorów od nr 1 – 21 kolejno, Reptowska od nr 1 – 19 kolejno, Skośna, Stara, Stroma, Szyb Pilgera, Warszawska, Wąska, Włodarska, Wodna, Wolnego, Wysoka, Zamkowa, Zjednoczenia.

Szkoła Podstawowa Nr 33
ul. Matki Ewy 9

4

ul. Bławatkowa, Chłopska, Brzask, Nowa, Samotna, Reptowska od nr 20 – 58 parzyste i od nr 59 do końca ulicy kolejno.

Szkoła Podstawowa Nr 54
ul. Reptowska 86

5

ul. Barlickiego, Stolarzowicka od nr 46 – 140 parzyste i od nr 47 – 91 nieparzyste, Michaloka, Reptowska
od nr 21 – 57 nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 54
ul. Reptowska 86

6

ul. Kasztanowa, Felińskiego od nr 2 – 62 parzyste, Rolna, Stolarzowicka od nr 19 – 45 kolejno.

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”
ul. Stolarzowicka 33

7

ul. Daleka, Felińskiego od nr 1 – 61 nieparzyste, Jaskółcza, pl. Szpitalny, Stolarzowicka od nr 1 – 18 kolejno, Styczyńskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Nickla 19

8

ul. Droga Ewy, Droga Tomasza, Felińskiego od nr 63 do końca ulicy kolejno, Nickla od nr 83 do końca ulicy  nieparzyste.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Nickla 19

9

ul. Leśnictwo, Nickla od nr 1 – 81 nieparzyste i od nr 2 do końca ulicy parzyste, Relaksowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Nickla 19

10

ul. Borowa, Celna od nr 1 – 18 kolejno bez nr 7, Falista, Kołłątaja, Konstytucji od nr 102 do końca ulicy kolejno, Krańcowa, Łanowa, Mała, Marka, Miechowicka od nr 2 do końca ulicy parzyste, Młodzieżowa, Orkana, Pocztowa, Racławicka, Techniczna, Tomasza.

Szkoła Podstawowa Nr 21
ul. Racławicka 17

11

ul. Braci Śniadeckich, Karlika, Konstytucji od nr 90 – 101„b” kolejno, Miechowicka od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Popiełuszki, Worpie od nr 2 do końca ulicy parzyste.

Młodzieżowy Dom Kultury  Nr 2
ul. Popiełuszki 9

12

ul. Czackiego, Elżbiety, Kolonia Azotów, Kolonia Okrzei, Konstytucji od nr 63 – 89 nieparzyste i od nr 74 – 88„c” parzyste, Worpie od nr 1 do końca ulicy nieparzyste.

Gimnazjum Nr 8
ul. Worpie 14-16

13

ul. Baczyńskiego od nr 10 do końca ulicy kolejno, Bolesława Krzywoustego, Glinki, Konstytucji od nr 1 – 40„b” kolejno, Kolonia Rubież, Niemcewicza, Noskowskiego, Pasteura, Piecucha, Plac Drzymały, Pod Brzozami, Rataja, Stara Cynkownia, Ustronie, Zabrzańska od nr 155 do końca ulicy nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Rataja 3

14

ul. Baczyńskiego od nr 1 – 9 kolejno, Czajkowskiego, Jochymczyka, Konstytucji od nr 41 – 62 kolejno i od 64 – 72 parzyste, Olszewskiego, pl. Na Bobrku, Stalmacha, Stalowa, Wytrwałych, Zabrzańska od nr 114 do końca ulicy parzyste i od nr 131 – 153 nieparzyste, Żwirowa.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
ul. Konstytucji 20-22

15

ul. Broniewskiego, Fitelberga, Grota-Roweckiego od nr 1 – 7 kolejno i od nr 9 – 15 nieparzyste, Hallera, Harcerska, Obywatelska.

Szkoła Podstawowa Nr 44
ul. Grota-Roweckiego 6

16

ul. Grota-Roweckiego od nr 8 do końca ulicy parzyste i od nr 17 do końca ulicy nieparzyste, Krupińskiego
od nr 1 – 9 kolejno, Orzegowska od nr 13 – 26 kolejno, Piątka od nr 14 do końca ulicy parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 44
ul. Grota-Roweckiego 6

17

ul. Godulska, Orzegowska od nr 27 do końca ulicy kolejno.

Szkoła Podstawowa Nr 44
ul. Grota-Roweckiego 6

18

ul. Frycza-Modrzewskiego, Krupińskiego od nr 10 do końca ulicy kolejno, Piątka od nr 1 – 12 kolejno i od nr 13
do końca ulicy nieparzyste, Skromna, Witosa, Włodarskiego, Zabrzańska od nr 35 – 67 nieparzyste.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Modrzewskiego 5

19

ul. Karpacka bez nr 27, Pomorska, Wyzwolenia od nr 2 – 20 parzyste i od nr 1 –  85 nieparzyste, Zabrzańska
od nr 34 – 60 parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 45
ul. Zakątek 20

20

ul. Bałtycka, Małachowskiego od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Orzegowska od nr 1 – 12 kolejno, Tatrzańska, Zabrzańska od nr 62 – 96 parzyste i od nr 69 – 111 nieparzyste, Zakątek.

Szkoła Podstawowa Nr 45
ul. Zakątek 20

21

ul. Kosynierów, Małachowskiego, od nr 2 do końca ulicy parzyste, Mazurska, Mierosławskiego, Os. Hutnicze, Podhalańska od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Puszkina, Wróblewskiego od nr 2 do końca ulicy parzyste, Zabrzańska od nr 98 –112 parzyste i od nr 113 – 129 nieparzyste.

Gimnazjum Nr 7
ul. Karpacka 27

22

ul. Dywizji Kościuszkowskiej, Karpacka nr 27,  Mochnackiego, Nowakowskiego, Podhalańska od nr 2 do końca ulicy parzyste, Rostkowskiego, Wróblewskiego od nr 1 do końca ulicy nieparzyste.

Gimnazjum Nr 7
ul. Karpacka 27

23

ul. Małgorzatki, Skrajna, Wyzwolenia od nr 22 do końca ulicy parzyste i od nr 87 do końca ulicy nieparzyste, Zabrzańska od nr 1 – 33 kolejno, Zielna.

Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
ul. Skrajna 14 a

24

ul. Apteczna, Cyryla i Metodego od nr 15 do końca ulicy nieparzyste, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zygmunt, Kolonia Zgorzelec, Krótka, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Rudna, Ściegiennego, Spacerowa, Świętochłowicka, Świętojańska, Szyby Rycerskie, Warzywna, Zapolskiej. Zielińskiego.

Gimnazjum Nr 9
ul. Świętochłowicka 12

25

ul. Armii Krajowej od nr 1 – 36 kolejno, Chorzowska od nr 30 „d” do końca ulicy parzyste, Cyryla i Metodego
od nr 1 13 nieparzyste i od nr 2 – 36 parzyste, Jodłowa, Łagiewnicka, Młyńska, pl. Szalonka, Prosta, Romanowskiego, Żółkiewskiego, Jałowcowa, Krzyżowa od nr 2 do końca ulicy kolejno bez nr 2„a”, 2„b”, 2„c”, 2„d”, Lelewela.

Szkoła Podstawowa Nr 28
ul. Armii Krajowej 40

26

ul. Adamka, Armii Krajowej od nr 37 do końca ulicy kolejno, Astrów, Bratków, Cyryla i Metodego od nr 38 do końca ulicy parzyste, Konwalii, Piotra, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.

Szkoła Podstawowa Nr 28
ul. Armii Krajowej 40

27

ul. Gajowa, Gutenberga, Jagodnik, Jasna, Koksowa, Ku Duklom, Nadziei, Osikowa, PCK, Pokoju, Przyjemna
od nr 1 – 63 kolejno, Ptakowicka bez nr 1 i 2, Radosna, Sportowa, Zgrzebnioka, Żołnierska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach
ul. Żołnierska 41

28

ul. Batalionów Chłopskich, Boczna, Boya-Żeleńskiego, Bytomska, Dąbrówki, Głogowska, Gombrowicza od nr 1 – 27 kolejno, Kaczmarczyków, Krzemienia, Paczyńska, Paderewskiego, Piastów Śląskich,  pl. Witkiewicza, Pochyła, Podleśna, Powstańców, Przyjemna od nr 64 do końca ulicy kolejno, Ptakowicka nr 1 i 2, Rokitnicka, Stolarzowicka od nr 93 do końca ulicy nieparzyste i od nr 142 do końca ulicy parzyste, Suchogórska, Wrzosowa.

Szkoła Podstawowa Nr 43
ul. Suchogórska 98

29

ul. Bolesława Śmiałego, Czecha, Damrota, Dunikowskiego, Gombrowicza od nr 28 do końca ulicy kolejno, Kofty, Kościuszki, Krzyżowa Góra, Mieszka I, Musioła, Ossolińskiego, pl. Jana, Planeta, Szymkowiaka, Tęczowa, Wróbla.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Szansa dla Dziecka”
pl. Jana 13

30

ul. 9-go Maja, Długa, Herdy, Galmanowa, Jaskółki, Kadłubka, Kawki, Kokota, Korczaka, Miła, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Poniatowskiego, Prywatna,  Skargi,  Wodczaka, Wyszyńskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Korczaka 1

31

ul. Dolomitowa, Drzewna, Górnicza, Holeczków, Lazarówka, Letnia, Łukowa, Niepodległości, Polna, Segiet, Strzelców Bytomskich od nr 272 do końca ulicy parzyste i od nr 279 do końca ulicy nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Korczaka 1

32

ul. Blachówka, Jagodowa, Malinowa, Myśliwska, Okólna, Spółdzielców, Tysiąclecia od nr 23 do końca ulicy kolejno, Wiejska, Władysława Łokietka.

Gimnazjum  Nr 11
ul. Tysiąclecia 7

33

ul. Legnicka, Rydza-Śmigłego od nr 9 do końca ulicy nieparzyste i od nr 10 – 16 parzyste, Tysiąclecia od nr 1 – 22 kolejno.

Gimnazjum  Nr 11
ul. Tysiąclecia 7

34

ul. Komisji Edukacji Narodowej, Plac Pokoju, Plac Powstańców Śląskich, Przerwy-Tetmajera, Rydza-Śmigłego
od nr 18 do końca ulicy parzyste, skwer Modrzejewskiej, skwer Na Stroszku, skwer Osiedlowy, skwer Zelwerowicza, Strzelców Bytomskich od nr 249 – 277 nieparzyste, Wojciechowskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Wojciechowskiego 6

35

ul. 11-go Listopada, Gwarków Tarnogórskich, Narutowicza, Rydza-Śmigłego od nr 1 – 8 kolejno, Strzelców Bytomskich od nr 217 – 247 nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Narutowicza 9

36

ul. Celna nr 7 i od nr 19 do końca ulicy kolejno, Dąbrowa Miejska, Dworska od nr 3 do końca ulicy kolejno, Hajdy, Leśna, Magdaleny, Nowy Dwór, Owocowa, Plac Żeromskiego, Przy Kopalni Bytom, Sosnowa, Strzelców Bytomskich od nr 50„e” – 100 parzyste i od nr 53 – 215 nieparzyste, Węglowa.

Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Narutowicza 9

37

ul. Hlonda od nr 1 do 43 kolejno, Strzelców Bytomskich od nr 234 – 270 parzyste.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
ul. Szymały 124

38

ul. Hlonda od nr 44 do końca ulicy kolejno, Leszczyka, Modrzewiowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
ul. Szymały 124

39

ul. Szymały bez nr 126.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
ul. Szymały 124

40

ul. Graniczna, Podmiejska, Sikorskiego, Spokojna, Strzelców Bytomskich od nr 102 – 232 parzyste, Szymały nr 126.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Nasz Dom”
ul. Szymały 126

41

ul. Akacjowa, Dworska nr 1 i 2, Fałata od nr 18 do końca ulicy parzyste i od nr 41 do końca ulicy nieparzyste, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Kraszewskiego od nr 11 do końca ulicy kolejno, Odrzańska od nr 1 – 71 kolejno, Piekarska od nr 94 do końca ulicy parzyste i od nr 89 do końca ulicy nieparzyste, Powstańców Śląskich od nr 14 do końca ulicy kolejno i nr 10, Woźniaka od nr 2 – 68 parzyste i od nr 1 – 51 nieparzyste.

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół
ul. Powstańców Śląskich 10

42

ul. Powstańców Śląskich od nr 1 – 13 kolejno bez nr 10,  Zielona, Cybisa, Fredry, Gallusa, Grottgera 1 – 11 kolejno i nr 13, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Kwiatowa, Mickiewicza od nr 27 do końca ulicy nieparzyste i od nr 30 do końca ulicy parzyste, Oświęcimska od nr 17 do końca ulicy kolejno, Północna, Sandomierska, Słoneczna, Stawowa, Towarzyska, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła , Witczaka od nr 123 do końca ulicy nieparzyste i od nr 150 do końca ulicy parzyste.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Powstańców Śląskich 2

43

ul. Chełmońskiego, Czarnieckiego, Grottgera od nr 12  do końca ulicy kolejno bez nr 13, Orląt Lwowskich od nr 11
do końca ulicy kolejno, Oświęcimska od nr 1 – 16 kolejno, Piekarska od nr 56 – 92 parzyste i od nr 67 – 87 nieparzyste, pl. Słowiański, Rudzkiego.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
ul. Orląt Lwowskich 12b

44

ul. Mickiewicza od nr 1 – 25 nieparzyste i od nr 2 – 28 parzyste, Orląt Lwowskich 1 – 10 kolejno, pl. Wojska Polskiego, Prusa od nr 1 – 15 nieparzyste i od nr 2 – 26 parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 46
ul. Prusa 10

45

ul. al. Jana Pawła II, Alojzjanów, Kamieńska, Kossaka, Lenartowicza, pl. Akademicki numery parzyste, pl. Karin Stanek, Staffa, Szafranka, Witczaka od nr  55 – 121 nieparzyste i od nr  56 – 148 parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 46
ul. Prusa 10

46

ul. Bolesława Chrobrego od nr 21 do końca ulicy kolejno, pl. Akademicki numery nieparzyste, pl. Hiolskiego, pl. Jana III Sobieskiego, Prusa od nr 17 do końca ulicy nieparzyste i od nr 28 do końca ulicy parzyste, Żeromskiego, Żołnierza Polskiego.

Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich
ul. Żeromskiego 26

47

ul. Korfantego od nr 17 do końca ulicy kolejno, Matejki od nr 2 – 38 parzyste i od nr 1 – 29 nieparzyste, Piłsudskiego od nr 69 „a” do końca ulicy kolejno, Sokoła, Szkolna, Staromiejska, Witczaka 1 – 34 kolejno.

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Matejki 15

48

ul. Floriańska, Jaronia, Kingi , Kochanowskiego od nr 28 do końca ulicy kolejno, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, pl. Barbary, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka od nr 35 – 54 kolejno.

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Matejki 15

49

ul. Brzezińska, Kochanowskiego od nr 1 – 27 kolejno, Królowej Jadwigi, Reymonta.

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Królowej Jadwigi 2

50

ul. Pszczyńska, Chorzowska od nr 1 – 13 kolejno, Kopalniana, Siemianowicka, Sienna.

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Królowej Jadwigi 2

51

ul. Głęboka, Katowicka od nr 24 do końca ulicy parzyste i od nr 27 do końca ulicy nieparzyste, Korfantego
od nr 1 – 16 kolejno, Krakowska, Matejki od nr 40 do końca ulicy parzyste i od nr 31 do końca ulicy nieparzyste, pl. Klasztorny, Przechodnia, Rycerska, Szymanowskiego, Wałowa.

Gimnazjum Nr 2
pl. Klasztorny 2

52

ul. Miarki od nr 16 do końca ulicy kolejno, Rostka, Zamenhofa.

Gimnazjum Nr 2
pl. Klasztorny 2

53

ul. Chorzowska od nr 14 – 23 kolejno, Dojazd, Prokopa, Tuwima.

Przedszkole Miejskie Nr 14
ul. Prokopa 3

54

ul. Bema, Bernardyńska Chorzowska od nr 24 – 30 „c” kolejno, Cicha, Głowackiego, Kołobrzeska, Łączna, Mikołaja, Miodowa, Schenka, Smółki.

Kolegium Nauczycielskie
ul. Chorzowska 22

55

ul. Arki Bożka, Chorzowska od nr 31 do końca ulicy nieparzyste, Krzyżowa nr 1, 2„a", 2„b", 2„c", 2„d".

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Arki Bożka 21

56

ul. Łużycka od nr 2 – 22 parzyste i od nr 1 do końca ulicy  nieparzyste, Wrocławska od nr 15 do końca ulicy nieparzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Łużycka 12a

57

ul. Łużycka od nr 24 do końca ulicy parzyste, Olimpijska, Piłkarska, Topolowa, Zachodnia.

Szkoła Podstawowa Nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Łużycka 12a

58

ul. Kazimierza Wielkiego, Pułaskiego od nr 36 do końca ulicy parzyste, Reja, Wrocławska od nr 88 do końca ulicy parzyste.

Urząd Skarbowy
ul. Wrocławska 92

59

ul. Chopina, Kasprowicza, Obozowa, Pionierów, Pułaskiego od nr 1 – 34 kolejno i od 35 do końca ulicy nieparzyste, Rajska, Robotnicza , Wrocławska od nr 14 – 86 parzyste.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. Siemiradzkiego 9

60

ul. Malczewskiego, Myśliwca, Orzeszkowej, Pilotów, Przemysłowa, Rejtana, Sendlerowej, Składowa, Solskiego, Towarowa, Wallisa, Żwirki i Wigury.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. Siemiradzkiego 9

61

ul. Chrzanowskiego od nr 1„c” do końca ulicy kolejno, Didura, Janasa, Niedźwiadka-Okulickiego, Olejniczaka, Siemiradzkiego, Skłodowskiej-Curie, Stefana Batorego od nr 17 do końca ulicy kolejno, Wyczółkowskiego od nr 15
do końca ulicy kolejno, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. Siemiradzkiego 9

62

ul. Aleja.Legionów od nr 1 – 49 nieparzyste i od nr 2 – 12 parzyste, Axentowicza, Cegielniana, Fałata od nr 1 – 39 nieparzyste i od nr 2 – 16 parzyste, Ligonia, pl. Rodła, Woźniaka od nr 53 do końca ulicy nieparzyste i od nr 70
do końca parzyste.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Aleja Legionów 6

63

ul. Bolesława Chrobrego od nr 1 – 20 kolejno, Nawrota, Piekarska od nr 24 – 54 parzyste i od nr 35 – 65 nieparzyste, Powstańców Warszawskich od nr 76 do końca ulicy kolejno, Smolenia.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Aleja Legionów 6

64

ul. Aleja Legionów od nr 14 do końca ulicy parzyste i od nr 51 do końca ulicy nieparzyste, Chrzanowskiego 1, 1„a”, 1„b”, Morcinka, Odrzańska od nr 72 do końca ulicy kolejno, Parkowa, Strzelców Bytomskich od nr 15 – 51 nieparzyste i od nr 8 – 50 „d” parzyste, Tarnogórska.

Gimnazjum Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Tarnogórska 2

65

ul. Drzymały, Kasperka, Kraszewskiego od nr 1 – 10 kolejno, Piłsudskiego od nr 1 – 27 nieparzyste i od nr 2 – 20 parzyste, Powstańców Warszawskich od nr 33 – 75 kolejno, Strzelców Bytomskich od nr 1 – 13  nieparzyste i od nr 2 – 6 parzyste, Wrocławska od nr 1 – 13 kolejno.

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Strzelców Bytomskich 11

66

ul. Chłodna, Estreichera, Kolejowa, Ligęzy, pl. Kruczkowskiego, pl. Targalskiego, Stefana Batorego od nr 1 – 16 kolejno, Wyczółkowskiego od nr 1 – 14 kolejno.

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2a

67

ul. Dworcowa, Jagiellońska, Moniuszki, pl. Wolskiego, Powstańców Warszawskich od nr 1 – 32 kolejno, Sądowa.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
ul. Moniuszki 17

68

ul. Józefczaka, Katowicka od nr 1 – 25 nieparzyste i od nr 2 – 22 parzyste, Krawiecka, Miarki od nr 1 – 15 kolejno, Piastów Bytomskich, Plac Sikorskiego, Rzeźnicza.

IV Liceum Ogólnokształcące
Plac Sikorskiego 1

69

ul. Browarniana, Gliwicka, Jainty, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Lwowskich Dzieci, Mariacka, Murarska, Piekarska od nr 1 – 33 nieparzyste i od nr 2 – 22 parzyste, Piłsudskiego od nr  22 – 68 parzyste i od nr 29 – 69 nieparzyste, pl. Grunwaldzki, Plac Kościuszki, Podgórna, Rynek, Strażacka, Targowa, Webera, Zaułek.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Strażacka 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/127/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) rady gminy dokonują podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalają ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na obwody wyborcze.

Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VI/45/12 dokonała podziału Bytomia na 5 okręgów wyborczych w dniu 26 listopada 2012 r.

Niniejsza uchwała dzieli miasto na 69 stałych obwodów głosowania, określa ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy obwody obejmują  od 500 do 3 000 mieszkańców. Zmniejszona ilość obwodów (z dotychczasowych 88) wynika ze znacznego spadku ilości mieszkańców Bytomia, likwidacji wielu placówek oświatowych, w których dotychczas organizowane były lokale obwodowych komisji wyborczych, a także ze świadomej rezygnacji z lokalizowania siedzib komisji w miejskich przedszkolach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »