| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/533/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów, w § 2 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu: "5. ust.4 nie dotyczy podmiotów, które w trakcie roku budżetowego dokonują zamiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów, które przejmują prawa i obowiązki związane z realizacją opieki nad dzieckiem w tym samym miejscu w sposób ciągły od podmiotów, które zostają wykreślone z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

6. Podmioty, o których mowa w ust.5, są zobowiązane złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w trakcie roku budżetowego, w którym dokonuje się zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej albo następuje przejęcie praw i obowiązków związanych z realizacją opieki nad dzieckiem od podmiotów, które zostają wykreślone z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przy czym uzyskanie dotacji w latach następnych wymaga złożenia wniosku zgodnie z ust.4."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »