| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/533/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów, w § 2 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu: "5. ust.4 nie dotyczy podmiotów, które w trakcie roku budżetowego dokonują zamiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów, które przejmują prawa i obowiązki związane z realizacją opieki nad dzieckiem w tym samym miejscu w sposób ciągły od podmiotów, które zostają wykreślone z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

6. Podmioty, o których mowa w ust.5, są zobowiązane złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w trakcie roku budżetowego, w którym dokonuje się zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej albo następuje przejęcie praw i obowiązków związanych z realizacją opieki nad dzieckiem od podmiotów, które zostają wykreślone z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przy czym uzyskanie dotacji w latach następnych wymaga złożenia wniosku zgodnie z ust.4."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »