| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXV.12.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz.391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej, położonej w Gminie Krzyżanowice, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j . Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.), zwanych dalej „właścicielami” w wysokości:

1) 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) dla nieruchomości zamieszkanej przez 1 do 2 osób – 9,00 zł miesięcznie od osoby,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 4 osób – 8,00 zł miesięcznie od osoby,

c) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 do 6 osób – 7,00 zł miesięcznie od osoby,

d) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób – 6,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedną z tych uchwał jest określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy tematu nowego systemu gospodarki odpadami.

Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »