| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXV.14.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą" uiszcza się raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 15 stycznia,

2) za II kwartał do 15 kwietnia,

3) za III kwartał do 15 lipca

4) za IV kwartał do 15 października.

2. W przypadku zwiększenia opłaty po terminie płatności wskazanym w ust. 1 możliwe jest uregulowanie różnicy między opłatą wniesioną a opłatą należną w terminie uiszczania opłaty za kwartał kolejny.

3. Termin uiszczenia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana powinna być na rachunek bankowy Gminy Krzyżanowice lub w kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedna z tych uchwał dotyczy określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy tematu nowego systemu gospodarki odpadami.

Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »