| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 r., poz.5040)z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXIX/507/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 r., poz.311).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/454/12
Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzowa:

a) za styczeń i luty do 15 lutego każdego roku,

b) za marzec i kwiecień do 15 kwietnia każdego roku,

c) za maj i czerwiec do 15 czerwca każdego roku,

d) za lipiec i sierpień do 15 sierpnia każdego roku,

e) za wrzesień i październik do 15 października każdego roku,

f) za listopad i grudzień do 15 grudnia każdego roku.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, z góry do 15-go dnia drugiego miesiąca, w którym świadczy się usługę, bez wezwania.

4. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

1) nie zamieszkują mieszkańcy;

2) nie powstają odpady komunalne

- zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzowa , w terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pierwszy mieszkaniec zamieszkał na danej nieruchomości albo powstały na danej nieruchomości odpady komunalne.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości, określonej w odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzowa , uiszcza się w terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta Chorzów, przekazem lub przelewem na rachunek bankowy miasta Chorzów."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 lipca 2013 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »