| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 306/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust.3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

801

85490075818
801308013480195
85403
90008

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe, w tym:
- rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące, w tym:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące, w tym:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist 1 pkt 2 i 3
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Wydatki bieżące, w tym:
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieżące, w tym:
2) dotacje na zadania bieżące

-
-
-
7.619,32
7.619,32
-7.619,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
5.490,00
5.490,00
5.490,00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
6.870,63
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
6.870,63
6.870,63

6.870,63
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
-
-
-
-

1.113,49
1.113,49
1.113,49
203.147,25
-
-
-


-
5.490,00
5.490,00
5.490,00
5.490,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
135.657,25
135.657,25

135.657,25
-
-
-
-
-
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

Razem:

7.619,32

5.490,00

68.870,63

216.260,74

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 3 p.n. „Przychody na 2013 rok do uchwały
nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) polegającej na zwiększeniu o kwotę 149.519,43 zł, w tym:

- § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 12.000 zł

- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – 137.519,43 zł

Załącznik o którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik do uchwały Nr 306/XIX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniający załącznik nr 3 do uchwały Nr 289/XVIII/2012  Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

0,00

0,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

2 697 812,00

12 000,00

2 709 812,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

469 744,19

137 519,43

607 263,62

Razem:

3 167 556,19

149 519,43

3 317 075,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »