| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz.235, z późn.zm.) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,poz.1240, z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Żłobka w Pyskowicach, stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach, § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Należności z tytułu pobytu dziecka w Żłobku ustalane są przy zastosowaniu opłaty za godzinę pobytu, przyjętej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach i czasu pobytu dziecka w Żłobku, określonego w umowie zawartej z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2. W przypadku nieobecności dziecka:

1) opłata za pobyt podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, liczby godzin dziennej opieki określonej umową i opłaty za godzinę pobytu,

2) opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, począwszy od drugiego dnia nieobecności, a od pierwszego dnia nieobecności, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności...

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »