| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz.235, z późn.zm.) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,poz.1240, z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Żłobka w Pyskowicach, stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach, § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Należności z tytułu pobytu dziecka w Żłobku ustalane są przy zastosowaniu opłaty za godzinę pobytu, przyjętej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach i czasu pobytu dziecka w Żłobku, określonego w umowie zawartej z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2. W przypadku nieobecności dziecka:

1) opłata za pobyt podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, liczby godzin dziennej opieki określonej umową i opłaty za godzinę pobytu,

2) opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, począwszy od drugiego dnia nieobecności, a od pierwszego dnia nieobecności, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności...

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »