| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice

Na podstawieart. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   w związku z   art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) a   także art. 21 ust. 1   pkt. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz po konsultacjach określonych w   uchwale Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów wymienionych w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala :  

§   1.   Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gmina Świętochłowice w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr VI/72/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/352/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »