| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice

Na podstawieart. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   w związku z   art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) a   także art. 21 ust. 1   pkt. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz po konsultacjach określonych w   uchwale Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów wymienionych w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala :  

§   1.   Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gmina Świętochłowice w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr VI/72/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/352/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »