| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.15.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1   i 2, pkt 4, 9   lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 roku   Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z   art. 92 ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i   art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85   ustawy z   dnia 13   października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o   opinie Komisji,  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
u c h w   a l a  

§   1.   1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o   kwotę   573 864     ,  zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o   których mowa w   ust. 1   wynosi   406   623 882     , w   tym:  

1)   dochody bieżące 309   699 658   zł,  

2)   dochody majątkowe 96   924   224   zł.  

§   2.   1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o   kwotę   557 864     oraz wydatki majątkowe o   kwotę   16   000 zł,   zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o   których mowa w   ust. 1   wynosi   464   527 162     , w   tym:  

1)   wydatki bieżące 303   731 571   zł,  

2)   wydatki majątkowe 160   795 591   zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.15.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.15.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »