| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.192.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek określonych w § 2 lub 3.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę – w wysokości 30,00 zł ,

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby – w wysokości 20,00 zł od osoby,

3) na nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby – w wysokości 17,00 od osoby,

4) na nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby – w wysokości 15,00 zł od osoby,

5) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób – w wysokości 14,00 od osoby,

6) na nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób w wysokości 13,00 zł od osoby,

7) na nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób w wysokości 12,00 zł od osoby,

8) na nieruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób w wysokości 11,00 zł od osoby,

§ 3. W przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę – w wysokości 15,00 zł ,

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby – w wysokości 10,00 zł od osoby,

3) na nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby – w wysokości 8,50 od osoby,

4) na nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby – w wysokości 7,50 od osoby,

5) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób – w wysokości 7,00 od osoby,

6) na nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób w wysokości 6,50 zł od osoby,

7) na nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób w wysokości 6,00 zł od osoby,

8) na nieruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób w wysokości 5,50 zł od osoby,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »