| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 595/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie przy Alei Niepodległości 16/18

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.), art. 92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592, z   późn. zm.), art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Z dniem 1   września 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1   im. Stefana Żeromskiego w   Częstochowie przy Alei Niepodległości 16/18.  

§   2.   Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych nr 1   im. Stefana Żeromskiego nadaje się akt założycielski stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Jednostkę, o   której mowa w   § 1   wyposaża się w   niezbędne do wykonywania zadań składniki mienia Miasta Częstochowy, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 595/XXXII/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

595 XXXIIzal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 595/XXXII/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

595 XXXIIzal2  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »