| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 602/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 6   i 6a, art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ustawy o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. w   sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i   warunki pracy oraz obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie: „5. Dodatek motywacyjny przyznaje się od 1   września do końca lutego każdego roku oraz od 1   marca do 31 sierpnia każdego roku wraz z   uzasadnieniem ustnym lub pisemnym na wniosek zainteresowanego.”,  

2)   załącznik do uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe postanowienia zawarte w   uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. w   sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i   warunki pracy oraz obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa, nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 602/XXXII/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

602 XXXIIzal  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »