| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 903 652,00 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 349 523,48 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 936 409,58 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 524 826,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w ar. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 1 382 281,06 zł.

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 51 810 815,75 zł, a po stronie wydatków 54 335 642,41zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 lutego 2013 r.

Tab. Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Plan po zmianach

1

2

3

majątkowe

926

Kultura fizyczna

903 652,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

903 652,00

majątkowe

903 652,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 lutego 2013 r.

TABELA NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013R.

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

8 791,89

75095

Pozostała działalność

8 791,89

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

8 791,89

801

Oświata i wychowanie

1 543 197,17

80101

Szkoły podstawowe

610 873,57

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

610 873,57

80104

Przedszkola

363 916,76

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

363 916,76

80110

Gimnazja

235 469,06

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7 793,81

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

227 675,25

80195

Pozostała działalność

332 937,78

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

332 937,78

926

Kultura fizyczna

733 944,00

92601

Obiekty sportowe

733 944,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

733 944,00

Razem:

2 285 933,06


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 lutego 2013 r.

TABELA 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Lp.

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

676 230,60

1 382 281,06

2 058 511,66


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 lutego 2013 r.

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa

kwota

1

2

3

4

ZWIĘKSZENIA

1 944 409,58

801

Oświata i Wychowanie

1 210 465,58

80101

Szkoły podstawowe

614 429,57

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80104

Przedszkola

367 471,76

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80110

Gimnazja

228 564,25

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

926

Kultura fizyczna

733 944,00

92601

Obiekty sportowe

733 944,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Woli , Gmina Miedźna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej: etap II - budowa trybun

733 944,00

ZWIĘKSZENIA

1 944 409,58


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu z budżetu na rok 2013

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

852

Pomoc społeczna

10,00

10,00

10,00

85295

Pozostała działalność

10,00

10,00

10,00

zwrot dotacji

10,00

10,00

10,00

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

10,00

10,00

10,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »