| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/382/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, z siedzibami jak następuje:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich, Pszczyna ul. ks. bpa Bogedaina 1;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej, Pszczyna ul. Katowicka 47;

3) Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, Pszczyna
ul. Staromiejska 41;

4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca, Pszczyna ul. Konopnickiej 39;

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego, Czarków ul. Powstańców Śląskich 25;

6) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września, Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 71;

7) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki, Rudołtowice ul. A. Krzywoń 5;

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego, Łąka ul. Fitelberga 1;

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10, Piasek ul. Szkolna 4;

10) Szkoła Podstawowa nr 11, Poręba ul. Świerczewskiego 8;

11) Szkoła Podstawowa nr 12, Studzionka ul. Jordana 3A;

12) Szkoła Podstawowa nr 13, Wisła Mała ul. Sokola 10;

13) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 14, Wisła Wielka
ul. Hodowców 38;

14) Szkoła Podstawowa nr 15, Jankowice ul. Baziowa 15;

15) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 16, Studzienice
ul. K. Szewczyka 74;

16) Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, Pszczyna ul. Księżycowa 25;

17) Szkoła Podstawowa nr 19, Brzeźce ul. Pokoju 2.

§ 2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 określają załączniki do uchwały od nr 1 do nr 17.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XII/127/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 174, poz. 3254; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 180, poz. 3298);

2) Uchwała Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
ul. Ks.bpa Bogedaina 1 oraz uchylenia Uchwały Nr 555/01 Rady Miejskiej
w Pszczynie z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5705;
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 2127);

3) Uchwała Nr XII/150/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
ul. Katowicka 47 oraz uchylenia Uchwały Nr 556/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
28 lutego 2001 r. i Uchwały Nr XXV/286/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 sierpnia 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5706; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 2128);

4) Uchwała Nr XII/151/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie
ul. Staromiejska 41 oraz uchylenia Uchwały Nr 557/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
28 lutego 2001 r., Uchwały Nr XXIII/249/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
19 czerwca 2008 r. oraz Uchwały Nr XXXIII/381/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5707; Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012, poz. 2129);

5) Uchwała Nr XVIII/244/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowcaw Pszczynie
ul. Marii Konopnickiej 39 oraz uchylenia Uchwały Nr XII/152/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 2130);

6) Uchwała Nr XII/153/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiegow Czarkowie ul. Powstańców Śląskich 25 oraz uchylenia Uchwały Nr 70/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5709);

7) Uchwała Nr XII/154/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Wrześniaw Ćwiklicach
ul. Męczenników Oświęcimskich 71 oraz uchylenia Uchwały Nr 71/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5710);

8) Uchwała Nr XII/155/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
ul. Anieli Krzywoń 5 oraz uchylenia Uchwały Nr 72/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
15 marca 1999 r. i Uchwały Nr XXXII/383/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5711);

9) Uchwała Nr XII/156/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące ul. Grzegorza Fitelberga 1 oraz uchylenia Uchwały Nr 73/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5712; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 2131);

10) Uchwała Nr XII/157/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku ul. Szkolna 4 oraz uchylenia Uchwały Nr 74/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5713);

11) Uchwała Nr XII/158/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r.w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8 oraz uchylenia Uchwały nr 75/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. i Uchwały Nr XXVIII/329/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5714);

12) Uchwała Nr XII/159/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r.w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce ul. Henryka Jordana 3A oraz uchylenia Uchwały Nr 76/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5715);

13) uchwała nr 77/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej ul. Sokola 10
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 1999 r. Nr 20, poz. 493);

14) Uchwała nr 78/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia15.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej ul. Hodowców 38
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 1999 r. Nr 20, poz.494);

15) Uchwała Nr XII/160/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15 oraz uchylenia Uchwały Nr 79/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. i Uchwały Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz. 5716; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 2132);

16) Uchwała Nr XII/161/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach ul. Klemensa Szewczyka 74 oraz uchylenia Uchwały Nr 80/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz.5717);

17) Uchwała Nr XII/162/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego Pszczynie ul. Księżycowa 25 oraz uchylenia Uchwały Nr 558/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz.5718);

18) Uchwała Nr XII/163/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 października 2011 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach ul. Pokoju 2 oraz uchylenia Uchwały Nr 82/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 326, poz.5719).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
ul. ks. bpa Bogedaina 1 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią ul. gen. Hallera na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Katowickiej, osią ul. Chopina na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Łowieckiej;

2) od strony wschodniej: osią ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. gen. Hallera do
ul. Bielskiej;

3) od strony południowej: osią ul. Bielskiej na odcinku od ul. Górnośląskiej
do ul. Cieszyńskiej, osią ul. Cieszyńskiej na odcinku od ul. Bielskiej do stacji paliw;

4) od strony zachodniej: granicą zabudowań ul. Cieszyńskiej i ul. Sznelowiec na odcinku od ul. Cieszyńskiej (stacja paliw) do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Bielskiej, osią ul. Żorskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy Parku Zamkowego, osią granicy Parku Zamkowego na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Chopina.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: dr W. Antesa, Astrów, St. Batorego, Bankowa, Basztowa, Bednarska, ks. bpa H.Bednorza, Bielska (numery parzyste od nr 2 do nr 8 i numery nieparzyste od
nr 1 do nr 29), ks. bpa Bogedaina, Brama Wybrańców, Bramkowa, Bratków, W. Broniewskiego, Cieszyńska (numery parzyste od nr 2 do końca), B. Chrobrego, Dworcowa, Garncarska, Górnośląska nr 13, Gwardii Ludowej, gen. Hallera (numery parzyste od nr 2 do nr 16b
od ul. Katowickiej do ul. Górnośląskiej), W. Jagiełły, Katowicka, J. Kilińskiego, M. Kopernika,
J. Korczaka, W. Korfantego, T. Kościuszki, 3-go Maja, Męczenników Oświęcimskich (nr nieparzyste od nr 1 do nr 13 i nr parzyste od nr 2 do nr 10 do ul. Górnośląskiej), Młyńska, Z. Nałkowskiej, Narcyzów, Parkowa, Piastowska, Piekarska, Piwowarska, Plac Dworcowy, Plac ks. Prałata
J. Kuczery, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa i Wolności, J. Poniatowskiego, B. Prusa, Ratuszowa, Różana, Rymarska, Rynek, J. Sobieskiego, Sokoła, Strażacka, Sznelowiec, Targowa, Tkacka, Towarowa, Tulipanów, Warowna, Wojska Polskiego, L. Zamenhofa.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
ul. Katowicka 47 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z miejscowością Piasek na odcinku od granicy z miejscowością Studzienice do granicy z miejscowością Czarków;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Jankowice na odcinku od granicy z miejscowością Studzienice do wysokości ulicy Pionierów, osią ulicy Górnośląskiej na odcinku od stacji paliw do ulicy gen. Hallera;

3) od strony południowej: linią prostą na odcinku od granicy z miejscowością Jankowice na wysokości ulicy Pionierów do ulicy Górnośląskiej, osią ulicy gen. Hallera na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ulicy Katowickiej, osią ulicy Chopina na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Łowieckiej;

4) od strony zachodniej: osią ulicy Łowieckiej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy J. Lompy, osią ulicy I. Paderewskiego na odcinku od Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań " do ulicy Strzeleckiej, osią ulicy Strzeleckiej na odcinku od ulicy I. Paderewskiego do ulicy Łuczniczej, linią prostą na odcinku od zbiegu ulicy Strzeleckiej i Łuczniczej do zbiegu granic miejscowości Piasek i Czarków.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: W. Bielasa, Bieruńska, Arki Bożka, Braci Jędrysików (numery 2,4,4f,5k,5l,6,10,14,16,16a,16b,36,5k,7,9,11,15,25,27), ks. Gen. J. Brandysa,
dr M. Cichego, Chabrów, Chopina (numery parzyste od nr 2 do nr 4), Czołgistów, K. Damrota,
K. Dunikowskiego, J. Ficka, A. Fizi, L. Golusa, Górnośląska (numery 46,60,60a), Grenadierów,
J. Grzegorzka, gen. Hallera (od ul. Katowickiej do ul. Górnośląskiej numery nieparzyste od
nr 1 do nr 17), Hubalczyków, E. Imieli, Katowicka (numery nieparzyste od nr 3 do granicy
z miejscowością Piasek i numery parzyste od nr 32 do granicy z miejscowością Piasek), Kawalerzystów, L. Kędziora, Krokusów, S. Krzyżowskiego, J. Kupca, dr F. Lercha, J. Ligonia,
J. Lompy, Lotników, Łowiecka (wszystkie za wyjątkiem nr 1, 1a i 3), Łucznicza, Maków, Marynarzy, J. Matejki, K. Miarki, dr A. Mielęckiego, L. Musioła, Myśliwska, I. Paderewskiego (numery parzyste 14a,14b,24,26,26a,28,30,34,36,38,40), Partyzantów, Piaskowa (numery nieparzyste), Piechurów, Pionierów, Plebiscytowa, Polne Domy, ks. P. Pośpiecha, dr A. Rogalińskiego, Saperska, Sejmu Śląskiego, P. Stalmacha, Storczyków, Strzelecka (numery parzyste od nr 2 do nr 66), Studzienicka, mjr. H. Sucharskiego, Sybiraków, J. Szendery, F. Szczepańczyka, Ułanów Pszczyńskich,
P. Zemboka, A. Zgrzebnioka, Złocieni, Żeglarska.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie
ul. Staromiejska 41 następujący obwód :

1) od strony północnej: osią granicy miejscowości Czarków na odcinku od zbiegu z granicą miejscowości Piasek do ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie, linia prostą na odcinku od zbiegu ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Batalionów Chłopskich i ulicy Starowiejskiej w Czarkowie do ulicy Rybnickiej;

2) od strony wschodniej: linią prostą na odcinku od zbiegu granic miejscowości Piasek i Czarków do zbiegu z ulicą Łuczniczą, osią ulicy Strzeleckiej na odcinku od ulicy Łuczniczej do ulicy I. Paderewskiego, osią ulicy I. Paderewskiego na odcinku od ulicy Strzeleckiej do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań " (należącego do obwodu SP
Nr 3), osią ulicy Łowieckiej na odcinku od ulicy J. Lompy do ulicy Chopina, granicą Parku Zamkowego na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Żorskiej;

3) od strony południowej: linią brzegową rzeki Pszczynka na odcinku od ulicy Żorskiej do wysokości zabudowań ulicy Słowiczej, osią północnej granicy Kolonii Bażantarnia na odcinku od ulicy Słowiczej do granicy z miejscowością Poręba;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Poręba na odcinku od ulicy Rybnickiej do północnej granicy Kolonii Bażantarnia.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Batalionów Chłopskich, Bażantarnia, Bociania, Brzoskwiniowa, Cedrowa, Cegielniana, Chopina (numery nieparzyste od zbiegu ul. Łowieckiej
do ul. K. Szymanowskiego i numery parzyste od nr 8 do końca) Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Doświadczalna, Drozdów, Francuska, Gajowa, Gołębia, Hodowców, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Karłowicza, Leśna (numery nieparzyste od nr 1 do nr 11 i numery parzyste od nr 2 do nr 20), Łanowa, Łowiecka (numery nieparzyste 1, 1a , 3), Malinowa, Miodowa, Modrzewiowa, S. Moniuszki, Morelowa, Okopowa, I. Paderewskiego (numery 2,3,4,9,15), Porzeczkowa, Poziomkowa, Pszenna, Rolnicza, L. Różyckiego, Rybnicka, Rzepakowa, Sadowa, Skowronków, Skromna, Spacerowa, Staromiejska, Strzelecka, T. Sygietyńskiego,
K. Szymanowskiego, św. Jadwigi, Świerkowa, Wiśniowa, Wodzisławska (numery nieparzysteod nr 1 do nr 11 i numer parzysty od nr 2 do nr 40), Wspólna, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, Żorska, Żytnia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
ul. Marii Konopnickiej 39 następujący obwód :

1) od strony północnej: linią prostą na odcinku od granicy z miejscowością Jankowice poprzez zbieg ulicy Pionierów i Braci Jędrysików do ulicy Górnośląskiej;

2) od strony wschodniej: osią granicy miejscowości Jankowice i Ćwiklice na odcinku od zbiegu ulic Pionierów i Braci Jędrysików do ulicy Spokojnej;

3) od strony południowej: osią granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój na odcinku
od miejscowości Ćwiklice do ulicy Bielskiej;

3) od strony zachodniej: osią ulicy Bielskiej i Górnośląskiej na odcinku od granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój do zbiegu z linią północną obwodu.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: A. Asnyka, Bielska (numery nieparzyste od nr 31
do końca) Braci Jędrysików (1a,2c,5), J. Brzechwy, Chochółka, P. Czajkowskiego (numery nieparzyste od nr 3 do nr 23 i numery parzyste od nr 2 do nr 10 oraz nr 14, 20, 22, 24, 24d, 32,48,60), Czwartaków, Druhów, A. Fredry, Górnośląska nr 2, gen. Hallera (od ul. Górnośląskiej
w kierunku Jankowic do granicy z sołectwem Jankowice numery nieparzyste od nr 19 do końca
i numery parzyste od nr 18 do końca), Hetmańska, Harcerska, Huzarska, J. Iwaszkiewicza, Kasztelańska, J. Kochanowskiego, Kosynierów, Legionów, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego,
L. Kruczkowskiego, Męczenników Oświęcimskich (od ulicy Górnośląskiej w kierunku sołectwa Ćwiklice numery nieparzyste od nr 17 do nr 25 i numery parzyste od nr 12 w do nr 34),
A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, G. Morcinka, E. Orzeszkowej, J. Pukowca, M. Reja, W. Reymonta,
J. Roehricha, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, S. Staszica, Szarych Szeregów, J. Tuwima, Walki Młodych, S. Wyspiańskiego, Zuchów, S. Żeromskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie
ul. Powstańców Śląskich 25 następujący obwód :

1) od strony północnej: osią granicy miejscowości Czarków na odcinku od granicy z miejscowością Piasek do granicy z gminą Suszec;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Piasek na odcinku od granicy z Lasami Pszczyńskimi do granicy z miastem Pszczyna ;

3) od strony południowej: osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy z miejscowością Piasek do ulicy Powstańców Śląskich;

4) od strony zachodniej: linią prostą na odcinku od zbiegu ulicy Powstańców Śląskichi ulicy Starowiejskiej do granicy z gminą Suszec.

2. Do obwodu szkoły należą miejscowości i ulice:

1) miejscowość Czarków z następującymi ulicami: Boczną, Bratnią, Doświadczalną, Drobiową, Dworcową, Jasną, Kolejową, Kościelną, Krótką, Leśną, Łączną, Ogrodową, Polną, Powstańców Śląskich, Słoneczną, Sosnową, Starowiejską, Truskawkową, Wiśniową, Wolności;

2) z obrębu miasta Pszczyna ulice: Leśna numery nieparzyste od nr 13 do nr 19 i numery parzyste od nr 22 do nr 58.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
ul. Męczenników Oświęcimskich 71 następujący obwód :

1) od strony północnej: osią granicy miejscowości Jankowice na odcinku od granicy z miastem Pszczyna do granicy z gminą Miedźna;

2) od strony wschodniej: osią granicy z gminą Miedźna na odcinku od granicy
z miejscowością Jankowice do granicy z miejscowością Rudołtowice;

3) od strony południowej: osią granicy miejscowością Rudołtowice na odcinku od granicy z gminą Miedźna do granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój, osią granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój na odcinku od granicy z miejscowością Rudołtowice do ul. Źródlanej;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy
z miejscowością Jankowice do granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój, osią granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój na odcinku od granicy z miastem Pszczyna do ul. Źródlanej.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: P. Czajkowskiego (numery parzyste od nr 12 do nr 70), gen. Andersa, gen. Kopańskiego, gen. Maczka, gen. Sikorskiego, gen. Sosnkowskiego, W. Gersona, Grzybowa, Jagodowa, Kombatantów, 11 Listopada, Męczenników Oświęcimskich (numery parzyste od nr 36 do końca i numery nieparzyste od nr 31 do końca), Obrońców Pokoju, Orzechowa, Owocowa, Spokojna, Strzelców Podhalańskich, Wolności (numery parzyste od nr 2 do nr 82 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 89a), A. Zawadzkiego (numery parzyste od nr 2 do nr 96 i numery nieparzyste od nr 3 do nr 75 i nr 255).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
ul. Anieli Krzywoń 5 następujący obwód :

1) od strony północnej: osią granicy miejscowości Ćwiklice na odcinku od granicyz miastem Pszczyna do granicy z gminą Miedźna;

2) od strony wschodniej: osią granicy z gminą Miedźna na odcinku od granicy
z miejscowością Ćwiklice do granicy z gminą Bestwina;

3) od strony południowej: osią granicy z gminą Bestwina na odcinku od granicy z gminą Miedźna do granicy z gminą Czechowice-Dziedzice, osią granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój na odcinku od granicy z gminą Bestwina do granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój;

4) od strony zachodniej: osią granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój na odcinku od granicy z gminą Czechowice-Dziedzice do granicy z miejscowością Ćwilkice.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Dębina, Kalinowa, Klonowa, Kręta, A. Krzywoń, Rudawki, W. Witosa, Wolności (numery nieparzyste od nr 91 do nr 107 i numery parzyste od nr 92 do nr 104), Cz. Wycecha, A. Zawadzkiego (numery nieparzyste od nr 77 do nr 247 i numery parzyste od nr 98 do nr 224).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Alojzego Pławeckiego w Łące ul. Grzegorza Fitelberga 1 następujący obwód :

1) od strony północnej: linią brzegową Zbiornika Łąka na odcinku od granicy
z miejscowością Wisła Wielka do końca brzegu Zbiornika Łąka, osią granicy z miejscowością Poręba na odcinku od zbiornika Łąka do granicy z miastem Pszczyna, osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy z miejscowością Poręba do ulicy Cieszyńskiej;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od ulicy Cieszyńskiej do granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój, osią granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój na odcinku od granicy z miastem Pszczyna do Jeziora Goczałkowickiego;

3) od strony południowej: linią brzegową Jeziora Goczałkowickiego na odcinku od granicy z gminą Goczałkowice – Zdrój do granicy z miejscowością Wisła Wielka;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Wisła Wielka na odcinku od Jeziora Goczałkowickiego do Zbiornika Łąka.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Cieszyńska (numery parzyste od nr 22 do końca oraz numery nieparzyste od nr 27 do końca), T. Chałubińskiego, J. Chełmońskiego, J. Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, W. Drzymały, A. Dygasińskiego, G. Fitelberga, K. I. Gałczyńskiego, Gerberów,
K. Goli, Gospodarcza, Grabowa, Grochowa, A. Grottgera, Jagiellońska, Jaworowa, Jeziorna, Kamienna, Kasztanowa, ks. F. Dobrowolskiego, S. Leszczyńskiego, Lipowa, I. Łukasiewicza, Nagietków, C. K. Norwida, Piastów, Plac Jana Kupca, Podlaska, Pogodna, K. Przerwy – Tetmajera, J. Przybosia, Relaksowa, ks. P. Skargi, Stokrotek, Sz. Szymonowicza, Topolowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Wczasowa, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, Wypoczynkowa, Zdrojowa (numery parzyste od nr 66 do nr 78).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku ul. Szkolna 4 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z gminą Kobiór na odcinku od granicy z miejscowością Czarków do granicy z miejscowością Studzienice;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Studzienice na odcinku od ulicy Podleśnej do granicy z miastem Pszczyna;

3) od strony południowej: osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy z miejscowością Studzienice do granicy z miejscowością Czarków;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Czarków na odcinku od granicy z gminą Kobiór do granicy z miastem Pszczyna.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Azalii, Aleja Dębowa, Dworcowa, Forsycji, Gajowa,
gen. Sikorskiego, Hortensji, Jasna, Jaśminów, Katowicka, J. Kochanowskiego, Kolejowa,
W. Korfantego, Leśna, Magnolii, A. Mickiewicza, Myśliwska, Ogrodowa, Osiedlowa, Osowiec,
I. Paderewskiego, Podleśna, Polna, Powstańców Śląskich, Rodzinna, Słoneczna, J. Słowackiego, Studzienicka, mjr. H. Sucharskiego, Szkolna, Wolności.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie ul. gen. Karola Świerczewskiego 8 następujący obwód:

1) od strony północnej : osią granicy z gmina Suszec na odcinku od granicy
z miejscowością Brzeźce do granicy z miastem Pszczyna;

2) od strony wschodniej : osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy z gminą Suszec do ul. Wodzisławskiej (wzdłuż ul. Słowiczej);

3) od strony południowej : osią ul. Wodzisławskiej na odcinku od granicy
od ul. Słowiczej do granicy z miejscowością Poręba, linią brzegową Zbiornika Łąka na odcinku od czoła zapory do granicy z miejscowością Brzeźce;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Brzeźce na odcinku
od Zbiornika Łąka do granicy z gminę Suszec.

2. Do obwodu szkoły należą miejscowości i ulice:

1) miejscowość Poręba z następującymi ulicami: Barbórki, Dworską, Graniczną,
gen. Karola Świerczewskiego, G. Narutowicza, Wodną, Wodzisławską (od ulicy Słowiczej numery nieparzyste od nr 17 do końca i numery parzyste od 44 do końca), Żurawią;

2) z terenu miasta Pszczyna następujące ulice: Krucza, Słowicza, Szaraków, Wodzisławska (od ulicy Słowiczej do granicy z miejscowością Poręba).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce ul. Henryka Jordana 3A następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z gminą Suszec na odcinku od granicy
z miejscowością Brzeźce do granicy z gminą Pawłowice;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowościami Brzeźce i Wisła Wielka na odcinku od gminy Suszec do przejścia w granicę południową;

3) od strony południowej: osią granicy z miejscowościami Wisła Wielka i Wisła Mała na odcinku od granicy z miejscowością Wisła Wielka do granicy z gminą Pawłowice;

4) od strony zachodniej: osią granicy z gminą Pawłowice na odcinku od granicy
z miejscowością Wisła Mała do granicy z gminą Suszec.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Adelajda, Jedności, H. Jordana, Karolinki, Krótka,
J. Ligonia, W. Małcużyńskiego, K. Miarki, Polna, Powstańców Śląskich, Robotnicza, Rolnicza, Stawowa, Stenclówka, L. Teligi, J. Wieczorka, H. Wieniawskiego, Wodzisławska, T. Boya - Żeleńskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej ul. Sokola 10 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z miejscowością Studzionka na odcinku od granicy z gminą Strumień do granicy z miejscowością Wisła Wielka;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Wisła Wielka na odcinku od granicy z miejscowością Studzionka do Jeziora Goczałkowickiego;

3) od strony południowej: linią brzegową Jeziora Goczałkowickiego na odcinku od granicy z miejscowością Wisła Wielka do granicy z gminą Strumień;

4) od strony zachodniej: osią granicy z gminą Strumień na odcinku od ul. Nad Jeziorem do granicy z miejscowością Studzionka.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Bobrów, Bociania, Borsuków, Nad Jeziorem, Orla, Pawia, Ptasia, Sokola.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej ul. Hodowców 38 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z miejscowością Studzionka na odcinku od granicy z miejscowością Wisła Mała do Zbiornika Łąka, linią brzegową Zbiornika Łąka na odcinku od granicy z miejscowości Studzionka do granicy z miejscowością Łąka;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Łąka na odcinku od Zbiornika Łąka do Jeziora Goczałkowickiego;

3) od strony południowej: linią brzegową Jeziora Goczałkowickiego na odcinku od granicy z miejscowością Łąka do granicy z miejscowością Wisła Mała;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Wisła Mała na odcinku od Jeziora Goczałkowickiego do granicy z miejscowością Studzionka.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Brzozowa, Cieszyńska, Dębowa, Hodowców, Leśna, Lipowa, Malinowa, Mleczna, Pogodna, Polna, Słoneczna, Zacisze, Zalewowa.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach ul. Baziowa 15 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z miejscowością Studzienice na odcinku od granicy z miastem Pszczyna do ulicy Sarenek;

2) od strony wschodniej: linią Lasów Pszczyńskich na odcinku od granicy z miejscowością Studzienice do granicy z miejscowością Ćwiklice;

3) od strony południowej: osią granicy z miejscowością Ćwiklice na odcinku od rzeki Pszczynki do granicy z miastem Pszczyna;

3) od strony zachodniej: osią granicy z miastem Pszczyna na odcinku od granicy
z miejscowością Ćwiklice do granicy z miejscowością Studzienice, ulice Zagajniki i Sarenek na odcinku od ulicy Żubrów do granicy z miejscowością Studzienice.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Akacjowa, Baziowa, Biała, Borowikowa, Cicha, Dzika, Grabowa, Jarzębinowa, Jelenia, Jodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Klemensa Szewczyka, Nowa, Piaskowa (numery parzyste), Przyśnicza, Pszczelarska, Sarenek (numery parzyste od nr 2
do nr 50g i numery nieparzyste od nr 1 do nr 27), Skotnicza, Wspólna, Wielo Droga, Zachodnia, Zacisze, Zagajniki (numery parzyste od nr 2 do nr 40 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 19b), Zgodna, Zielona, Złote Łany, Złoty Kłos, Żubrów.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach ul. Klemensa Szewczyka 74 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy Lasami Pszczyńskimi na odcinku od granicy
z miejscowością Piasek do ulicy Bażantów;

2) od strony wschodniej: osią granicy z Lasami Pszczyńskimi na odcinku od ulicy Bażantów do ulicy Sarenek, linią od ulicy Sarenek na wysokości granicy z miejscowością Jankowice do ulicy Klemensa Szewczyka na wysokości granicy z miejscowością Jankowice;

3) od strony południowej: osią granicy z miejscowością Jankowice i miastem Pszczyna na odcinku od ulicy Klemensa Szewczyka do granicy z miejscowością Piasek;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Piasek na odcinku
od granicy z miastem Pszczyna do ulicy Podleśnej.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Bażantów, Czyżyków, Jaskółek, Klemensa Szewczyka, Kosów, Kukułek, Lisia, Sarenek (numery nieparzyste od nr 33 do końca i numery parzyste
od nr 52 do końca), Sikorek, Szpaków, Wilcza, Zagajniki (numery nieparzyste od nr 21
do końca).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie ul. Księżycowa 25 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią ul. Bielskiej na odcinku od ul. Górnośląskiej
do zbiegu z ul. Cieszyńską, osią ul. Cieszyńskiej na odcinku od ul. Bielskiej do stacji paliw;

2) od strony wschodniej: osią ul. Bielskiej na odcinku od zbiegu z ul. Górnośląską do granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój;

3) od strony południowej: osią granicy z gminą Goczałkowice - Zdrój na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Zdrojowej;

4) od strony zachodniej: linią prostą od zbiegu ulicy Zdrojowej i ulicy Grzebłowiec do ul. Cieszyńskiej na wysokości stacji paliw.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Bielska (numery parzyste od nr 10 do końca),
B. Krzywoustego, B. Śmiałego, Bratnia, Brylantowa, Bursztynowa, Cieszyńska (numery nieparzyste od nr 1 do końca), Diamentowa, Dobrawy, Granitowa, Grzebłowiec (numery nieparzyste), Gwiaździsta, H. Brodatego, K. Odnowiciela, K. Sprawiedliwego, K. Wielkiego, Koralowa, Kosmonautów, Kryształowa, Krzywa, Ziemowita, Księżycowa, Kwarcowa, Marmurowa, Mieszka I, Miła, Ogrodowa, W. Opolczyka, Perłowa, Piękna, Platynowa, Popiela, Przyjaźni, Radosna, Rubinowa, Rycerska, Serdeczna, M. Skłodowskiej – Curie, Słoneczna, Srebrna, Stalowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Wesoła, W. Kadłubka, W. Łokietka, Zacisze, Zdrojowa, Złota, Żelazna.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXX/382/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

1. Ustala się dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach ul. Pokoju 2 następujący obwód:

1) od strony północnej: osią granicy z gminą Suszec na odcinku od granicy
z miejscowością Poręba do granicy z miejscowością Studzionka;

2) od strony wschodniej: osią granicy z miejscowością Poręba na odcinku od granicy z gminy Suszec do Zbiornika Łąka;

3) od strony południowej: linią brzegową na odcinku od granicy z miejscowością Poręba do ulicy Pokoju;

4) od strony zachodniej: osią granicy z miejscowością Studzionka na odcinku od ulicy Pokoju do granicy z gminą Suszec.

2. Do obwodu szkoły należą ulice: Kamienna, Łączna, Ofiar Faszyzmu, J. Pająka, Pazurowicka, Pokoju, J. Przybysza, gen. Władysława Sikorskiego, Wideki, Wyzwolenia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oprócz nazwy szkoły oraz adresu jej siedziby powinna określać granice obwodów szkół. Zmiana obowiązującego planu sieci szkół oraz ustalenie nowych granic obwodów nie powinny być dokonywane w trakcie roku szkolnego dlatego też uchwała wejdziew życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji z mocą od 1 września 2013 r. Określone obwody dotyczą roczników dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Uchwała ma charakter porządkujący.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »