| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/186/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych

Na podstawie art. 7   ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Żywieckiego,  

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się przebieg dróg gminnych na terenie sołectwa Przybędza:  

1.   Droga Wspólna (dawna nazwa „do Suchońskich”) – zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2.   Droga Boczna (dawna nazwa „do Suchońskich”) – zgodnie z   załącznikiem nr 2,  

3.   Droga Miła (dawna nazwa „do Bąków”) – zgodnie z   załącznikiem nr 3,  

4.   Droga Gołowska (dawna nazwa „pod Gołowską”) – zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§ 2.  

Określa się przebieg dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuśnik:  

1.   Droga „do Wierchowa” – zgodnie z   załącznikiem nr 5,  

2.   Droga „do Czecha” – zgodnie z   załącznikiem nr 6,  

3.   Droga „obok Szkoły” – zgodnie z   załącznikiem nr 7,  

4.   Droga „prawy Groń” (nazwa z   uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XIX/143/87 z   31 marca 1987 r. to prawy Greń)– zgodnie z   załącznikiem nr 8,  

5.   Droga „lewy Groń” (nazwa z   uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XIX/143/87 z   31 marca 1987 r. to lewy Greń) – zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§ 3.  

Określa się przebieg dróg gminnych na terenie sołectwa Bystra:  

1.   Droga „do Setli” – zgodnie z   załącznikiem nr 10,  

2.   Droga „do Ryżków” – zgodnie z   załącznikiem nr 11,  

3.   Droga „za Wodą” – zgodnie z   załącznikiem nr 12.  

§ 4.  

Określa się przebieg dróg gminnych na terenie sołectwa Juszczyna:  

1.   Droga do Pieli – zgodnie z   załącznikiem nr 13,  

2.   Droga do Słapów – zgodnie z   załącznikiem nr 14,  

3.   Droga do Świniańskich I   – zgodnie z   załącznikiem nr 15,  

4.   Droga do Dędysów I   – zgodnie z   załącznikiem nr 16,  

5.   Droga do Dędysów II – zgodnie z   załącznikiem nr 17,  

6.   Droga do Kępka – zgodnie z   załącznikiem nr 18,  

7.   Droga do Polacy Niżni – zgodnie z   załącznikiem nr 19,  

8.   Droga do Howańców – zgodnie z   załącznikiem nr 20.  

§ 5.  

Określa się przebieg dróg gminnych w   sołectwie Radziechowy:  

1.   Droga Promienna ( dawna nazwa „do Lacha”) – zgodnie z   załącznikiem nr 21,  

2.   Droga Wspólna (dawna nazwa „Zapłocie”) – zgodnie z   załącznikiem nr 22,  

3.   Droga Morawców (dawna nazwa „do Morawca” ) – zgodnie z   załącznikiem nr 23,  

4.   Droga Piekarska ( dawna nazwa „do Setli”) – zgodnie z   załącznikiem nr 24,  

5.   Droga Galiców ( dawna nazwa „do Galicy”) –zgodnie z   załącznikiem nr 25,  

6.   Droga Abramska ( dawna nazwa „do Jabrama”) – zgodnie z   załącznikiem nr 26,  

7.   Droga Michalskich (dawna nazwa „do Michalskich”) – zgodnie z   załącznikiem nr 27,  

8.   Droga Wesoła (dawna nazwa „do Wesołej” ) – zgodnie z   załącznikiem nr 28,  

9.   Droga Szkolna ( dawna nazwa „do Kacmarzy”) – zgodnie z   załącznikiem nr 29,  

10.   Droga Sadowa ( dawna nazwa „do Ciurków”) – zgodnie z   załącznikiem nr 30,  

11.   Droga Bukowa ( dawna nazwa „do Buka”) – zgodnie z   załącznikiem nr 31,  

12.   Droga Jasna ( dawna nazwa „do Koniorka”) – zgodnie z   załącznikiem nr 32,  

13.   Droga Topolowa (dawna nazwa „do Miki i   Kociołków”) – zgodnie z   załącznikiem nr 33,  

14.   Droga Maciejków ( dawna nazwa „do Maciejka”) – zgodnie z   załącznikiem nr 34,  

15.   Droga Różana ( dawna nazwa „do Cygana”) – zgodnie z   załącznikiem nr 35,  

16.   Droga Młodych ( dawna nazwa „do Żura”) – zgodnie z   załącznikiem nr 36,  

17.   Droga Słoneczna ( dawna nazwa „do Syposza”) – zgodnie z   załącznikiem nr 37,  

18.   Droga Łukowa ( dawna nazwa „do Janotów”) – zgodnie z   załącznikiem nr 38,  

19.   Droga Akacjowa ( dawna nazwa „do Kulawego”) – zgodnie z   załącznikiem nr 39,  

20.   Droga Dębowa ( dawna nazwa „do Czechów”) – zgodnie z   załącznikiem nr 40,  

21.   Droga Nowa ( dawna nazwa „do Pieronków”) – zgodnie z   załącznikiem nr 41,  

§ 6.  

Określa się przebieg dróg gminnych w   sołectwie Wieprz:  

1.   Droga Górnicza ( dawna nazwa „do Krzusów”) – zgodnie z   załącznikiem nr 42,  

2.   Droga Słoneczna ( dawna nazwa „do Krzusów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 43,  

3.   Droga Świerkowa ( dawna nazwa „do Krzusów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 44,  

4.   Droga Górska (dawna nazwa „do Krzusów”) – zgodnie z   załącznikiem nr 45,  

5.   Droga Majowa ( dawna nazwa „do Pustaków”) - zgodnie z   załącznikiem nr 46,  

6.   Droga Długa ( dawna nazwa „do Sobla”) - zgodnie z   załącznikiem nr 47,  

7.   Droga Dębowa ( dawna nazwa „do Nogów Niżnich” ) - zgodnie z   załącznikiem nr 48,  

8.   Droga Klonowa ( dawna nazwa „do Nogów Niżnich” ) - zgodnie z   załącznikiem nr 49,  

9.   Droga Szewska ( dawna nazwa „do Nogów Niżnich” ) - zgodnie z   załącznikiem nr 50,  

10.   Droga Kościelna ( dawna nazwa „do Cmentarza Komunalnego”) - zgodnie z   załącznikiem nr 51,  

11.   Droga Krótka ( dawna nazwa „do Nogów Wyżnich”) - zgodnie z   załącznikiem nr 52,  

12.   Droga Zagórczańska ( dawna nazwa „Za Górką”) - zgodnie z   załącznikiem nr 53,  

13.   Droga Wierzbowa ( dawna nazwa „Za Górką”) - zgodnie z   załącznikiem nr 54,  

14.   Droga Łąkowa ( dawna nazwa „Grobla”) - zgodnie z   załącznikiem nr 55,  

15.   Droga Zielona ( dawna nazwa „Grobla”) - zgodnie z   załącznikiem nr 56,  

16.   Droga Nad Sołą ( dawna nazwa „Nad Sołą do kółka Roln. i   Szkoły”) - zgodnie z   załącznikiem nr 57,  

17.   Droga Zakładowa ( dawna nazwa „Nad Sołą do kółka Roln. i   Szkoły”) - zgodnie z   załącznikiem nr 58,  

18.   Droga Pod Grojcem ( dawna nazwa „Wylęgarnia”) - zgodnie z   załącznikiem nr 59,  

19.   Droga Sosnowa ( dawna nazwa „Grojec”) - zgodnie z   załącznikiem nr 60,  

20.   Droga Wiejska ( dawna nazwa „do Pawlusów I”) - zgodnie z   załącznikiem nr 61,  

21.   Droga Brzegowa ( dawna nazwa „do Pawlusów I”) - zgodnie z   załącznikiem nr 62,  

22.   Droga Kamienna ( dawna nazwa „do Pawlusów I”) - zgodnie z   załącznikiem nr 63,  

23.   Droga Ogrodowa ( dawna nazwa „do Pawlusów II”) - zgodnie z   załącznikiem nr 64,  

24.   Droga Fabianicka ( dawna nazwa „do Fabianów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 65,  

25.   Droga Bubrów ( dawna nazwa „do Bóbrów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 66,  

26.   Droga Topolowa ( dawna nazwa „Puścizna”) - zgodnie z   załącznikiem nr 67,  

27.   Droga Wrzosowa ( dawna nazwa „do Kacmarzyków”) - zgodnie z   załącznikiem nr 68,  

28.   Droga Leśna ( dawna nazwa „do Cajów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 69,  

29.   Droga Różana ( dawna nazwa „do Cajów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 70,  

30.   Droga Graniczna ( dawna nazwa „do Cajów”) - zgodnie z   załącznikiem nr 71,  

31.   Droga Wesoła ( dawna nazwa „Kowale”) - zgodnie z   załącznikiem nr 72,  

32.   Droga Łukowa ( dawna nazwa „Kowale”) - zgodnie z   załącznikiem nr 73,  

33.   Droga Spacerowa ( dawna nazwa „Kowale”) - zgodnie z   załącznikiem nr 74,  

34.   Droga Szkolna ( dawna nazwa „do Chałpników”) - zgodnie z   załącznikiem nr 75,  

35.   Droga Centrum ( dawna nazwa „do Chałpników”) - zgodnie z   załącznikiem nr 76,  

36.   Droga Borowa ( dawna nazwa „do Chałpników”) - zgodnie z   załącznikiem nr 77,  

37.   Droga Sportowa ( dawna nazwa „do Kośców”) - zgodnie z   załącznikiem nr 78,  

38.   Droga Miodowa ( dawna nazwa „do Kośców”) - zgodnie z   załącznikiem nr 79,  

39.   Droga Źródlana ( dawna nazwa „do Bielców”) - zgodnie z   załącznikiem nr 80,  

40.   Droga Kuśnierska ( dawna nazwa „do Bielców”) - zgodnie z   załącznikiem nr 81,  

41.   Droga Jodłowa ( dawna nazwa „Dudkowie”) - zgodnie z   załącznikiem nr 82,  

42.   Droga Górska ( dawna nazwa „Dudkowie”) – zgodnie z   załącznikiem nr 83.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 8.  

Traci moc uchwała nr XXIV/166/12 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z   dnia 6   grudnia 2012 r w   sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych oraz uchwała nr XXV/178/12 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych  


§ 9.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.

Zgodnie z   uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w   Bielsku-Białej z   dnia 31 marca 1987 r. nr XIX / 143 / 87 w   sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych ( Dz. U. Woj. Bielskiego z   dnia 25 kwietnia 1987 r., nr 5, poz. 84), drogi wymienione w   niniejszej uchwale zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych, nie został jednak określony ich przebieg. Z   uwagi na fakt, że aktualnie w   sołectwach funkcjonują nowe nazwy dróg w   treści uchwały w   nawiasach podano ich nazwy funkcjonujące w   dniu podjęcia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przebieg dróg wskazanych w   niniejszej uchwale został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik9.pdf

 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik10.pdf

 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik11.pdf

 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik12.pdf

 

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik13.pdf

 

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik14.pdf

 

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik15.pdf

 

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik16.pdf

 

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik17.pdf

 

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik18.pdf

 

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik19.pdf

 

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik20.pdf

 

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik21.pdf

 

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik22.pdf

 

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik23.pdf

 

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik24.pdf

 

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik25.pdf

 

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik26.pdf

 

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik27.pdf

 

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik28.pdf

 

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik29.pdf

 

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik30.pdf

 

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik31.pdf

 

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik32.pdf

 

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik33.pdf

 

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik34.pdf

 

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik35.pdf

 

Załącznik Nr 36 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik36.pdf

 

Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik37.pdf

 

Załącznik Nr 38 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik38.pdf

 

Załącznik Nr 39 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik39.pdf

 

Załącznik Nr 40 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik40.pdf

 

Załącznik Nr 41 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik41.pdf

 

Załącznik Nr 42 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik42.pdf

 

Załącznik Nr 43 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik43.pdf

 

Załącznik Nr 44 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik44.pdf

 

Załącznik Nr 45 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik45.pdf

 

Załącznik Nr 46 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik46.pdf

 

Załącznik Nr 47 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik47.pdf

 

Załącznik Nr 48 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik48.pdf

 

Załącznik Nr 49 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik49.pdf

 

Załącznik Nr 50 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik50.pdf

 

Załącznik Nr 51 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik51.pdf

 

Załącznik Nr 52 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik52.pdf

 

Załącznik Nr 53 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik53.pdf

 

Załącznik Nr 54 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik54.pdf

 

Załącznik Nr 55 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik55.pdf

 

Załącznik Nr 56 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik56.pdf

 

Załącznik Nr 57 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik57.pdf

 

Załącznik Nr 58 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik58.pdf

 

Załącznik Nr 59 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik59.pdf

 

Załącznik Nr 60 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik60.pdf

 

Załącznik Nr 61 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik61.pdf

 

Załącznik Nr 62 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik62.pdf

 

Załącznik Nr 63 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik63.pdf

 

Załącznik Nr 64 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik64.pdf

 

Załącznik Nr 65 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik65.pdf

 

Załącznik Nr 66 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik66.pdf

 

Załącznik Nr 67 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik67.pdf

 

Załącznik Nr 68 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik68.pdf

 

Załącznik Nr 69 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik69.pdf

 

Załącznik Nr 70 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik70.pdf

 

Załącznik Nr 71 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik71.pdf

 

Załącznik Nr 72 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik72.pdf

 

Załącznik Nr 73 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik73.pdf

 

Załącznik Nr 74 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik74.pdf

 

Załącznik Nr 75 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik75.pdf

 

Załącznik Nr 76 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik76.pdf

 

Załącznik Nr 77 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik77.pdf

 

Załącznik Nr 78 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik78.pdf

 

Załącznik Nr 79 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik79.pdf

 

Załącznik Nr 80 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik80.pdf

 

Załącznik Nr 81 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik81.pdf

 

Załącznik Nr 82 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik82.pdf

 

Załącznik Nr 83 do Uchwały Nr XXVI/186/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik83.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »