| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, 40 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz w   2013 roku.  

§ 2.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schroniskach dla zwierząt  

Gmina Radziechowy – Wieprz podpisała umowę Nr 4/2013 z   dnia 02.01.2013r. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, ze schroniskiem w   Żywcu prowadzonym przez Spółkę BESKID ŻYWIEC ul. Kabaty 2.  

§ 3.  

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmienie.  

1.   Na terenie gminy Radziechowy – Wieprz nie zaobserwowano nadmiaru wolno żyjących kotów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i   szczurów). Sprawowanie ewentualnej opieki polegać będzie na akcji edukacyjnej dla młodzieży w   szkołach i   ewentualnej edukacji mieszkańców poprzez artykuły w   biuletynie informacyjnym.  

2.   W razie konieczności dokarmiania wolno żyjących kotów, Gmina zapewni niezbędną ilość pożywienia.  

§ 4.  

Odławianie bezdomnych zwierząt  

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz następuje zgodnie z   umową wymienioną w   § 2, na podstawie zgłoszenia telefonicznego, przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za w/w zadanie w   Gminie, w   przypadku braku możliwości odłowienia przez pracowników schroniska , Gmina może dodatkowo zlecić usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt zlokalizowanych na terenie otwartym Gminy Radziechowy-Wieprz, przy pomocy lekarza weterynarii, z   użyciem broni Palmera i   środków uspokajających, nasennych, leków premedykacyjnych .  


§ 5.  

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w   schroniskach dla zwierząt.  

Wszystkie zwierzęta dostarczone do schroniska dla zwierząt są obligatoryjnie sterylizowane lub kastrowane w   przypadku, gdy wiek oraz stan zdrowia na to pozwalają.  

§ 6.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  

Gmina zgodnie z   podpisaną umową ze schroniskiem w   Żywcu wspólnie przeprowadzą akcje promocyjne mające na celu adopcje bezdomnych zwierząt z   Gminy Radziechowy – Wieprz m.in. poprzez umieszczanie na stronie internetowej zdjęć zwierząt aktualnie przebywających w   schronisku, współpracę z   Sołtysami, Dzielnicowymi, celem identyfikacji właścicieli.  

§ 7.  

Usypianie ślepych miotów  

1.   Ciężarnym samicom będącym w   schronisku dla zwierząt winno się pozostawić jedno zwierzę, natomiast pozostałe powinny zostać uśpione. Pozostały osesek przez okres 8   tygodni będzie objęty intensywną akcją promocji w   celu jego adopcji.  

2.   Zabieg usunięcia ślepego miotu zwierząt będących pod opieką mieszkańców Gminy wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii wolnej praktyki.  

§ 8.  

Wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

1.   Gmina Radziechowy – Wieprz wskazuje w   Programie gospodarstwo rolne w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

-   Ośrodek Hodowli Zarodowej w   Osieku Sp. z   o.o., Gospodarstwo w   Wieprzu  

2.   Przekazywanie zwierząt gospodarskich do wskazanego gospodarstwa rolnego odbywać się będzie po odpowiednim uzgodnieniu Gminy oraz Gospodarstwa.  

3.   Koszty badań kontrolnych niezbędnych do przyjęcia zwierzęcia na gospodarstwo rolne pokrywane będą z   budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz  

§ 9.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt świadczy lekarz weterynarii zatrudniony w   schronisku w   Żywcu prowadzonym przez Spółkę „BESKID ŻYWIEC”.  

§ 10.  

Finansowanie programu  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z   Programu zabezpieczone są w   budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz w   roku 2013, w   kwocie 25 000 złotych (brutto: dwadzieścia pięć tysięcy zł)  


§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz .  

§ 12.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »