| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XX/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Irządze, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 122/XVII/2012 Rady Gminy Irządze z   dnia 28 grudnia 2012r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Irządze.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 150/XX/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Nr 150/XX/2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »