| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/311/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach :

1) za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 20 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 20 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. 1. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »