| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 132/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 391z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy Opatów,  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Opatów w terminie:

1. do 30 kwietnia 2013 roku - dla pierwszej deklaracji.

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. 14 dni od dnia kiedy nastąpila zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub w przypadku zmiany przez Radę Gminy Opatów stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzajacych dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Opatów;

1. Dokument potwierdzajacy stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: Domy spokojnej starości, Domy dziecka, Zakłady karne, Placówki opieki zdrowotnej, Jednostki wojskowe, Uczelnie wyższe/ szkoły w przypadku studentów lub uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, Zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2. Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objety opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

3. Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomosci przez pełnomocnika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik do Uchwały Nr 132/XXXV/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 6 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »