| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 133/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. , poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata będzie pobierana od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe   -  9,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe   - 15,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe   - 21,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 27,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe   - 33,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe   - 39,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 45,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 23,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 43,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe  - 53,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe   - 63,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe -  73,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Uzasadnienie

Przyjęto, że stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstwa domowego stanowić będzie sumę:

a/ przy segregacji odpadów:

(liczby osób w gospodarstwie domowym x 6 zł) + (3 zł od gospodarstwa domowego - za wyposażenie gospodarstwa domowego w pojemnik na odpady zmieszane oraz pojemnik i worki na odpady posegregowane).

a/ przy braku segregacji odpadów:

(liczby osób w gospodarstwie domowym x 10 zł) + (3 zł od gospodarstwa domowego za wyposażenie gospodarstwa domowego w pojemnik na odpady zmieszane oraz pojemnik i worki na odpady posegregowane).

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »