| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234(XXXII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poraju

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Poraju w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 3.  

Traci moc Uchwała:  

1)   Nr 112(XXII) 2004 Rady Gminy Poraj z   dnia 25.09.2004 roku w   sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poraju,  

2)   Nr 126(XX)2008 Rady Gmin Poraj z   dnia 03.09.2008 roku w   sprawie zmian w   Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poraju.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 234(XXXII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 234(XXXII)2013 Rady Gminy Poraj z   dnia 28 lutego 2013 roku  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »