| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234(XXXII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poraju

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Poraju w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 3.  

Traci moc Uchwała:  

1)   Nr 112(XXII) 2004 Rady Gminy Poraj z   dnia 25.09.2004 roku w   sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poraju,  

2)   Nr 126(XX)2008 Rady Gmin Poraj z   dnia 03.09.2008 roku w   sprawie zmian w   Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poraju.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 234(XXXII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 234(XXXII)2013 Rady Gminy Poraj z   dnia 28 lutego 2013 roku  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »