| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Rada Gminy Tworóg
Uchwala:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) do 5 osób od mieszkańca,

b) powyżej 5 osób od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół co najmniej 6 osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1, powyżej 5 osób stanowi stawkę określoną w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2.

4. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3 określa odrębna uchwała.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, powyżej 5 osób 90 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) do 5 osób – 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) powyżej 5 osób – 45,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXV/224/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 3 grudnia 2012 r. oraz traci moc Uchwała Nr XXVI/242/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg


Henryk Chmiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »