| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Rada Gminy Tworóg
Uchwala:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) do 5 osób od mieszkańca,

b) powyżej 5 osób od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół co najmniej 6 osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1, powyżej 5 osób stanowi stawkę określoną w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2.

4. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3 określa odrębna uchwała.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, powyżej 5 osób 90 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) do 5 osób – 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) powyżej 5 osób – 45,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXV/224/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 3 grudnia 2012 r. oraz traci moc Uchwała Nr XXVI/242/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg


Henryk Chmiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »