| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               (j.t. Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji  poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się  na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.), tj. w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, określonych w ust. 1 w wysokości 5,40 zł od 1 m3zużytej wody z danej nieruchomości.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych w ust. 1 w wysokości 2,70 zł od 1 m3zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Dla nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości określonych w §2. ust. 1, w wysokości 16,00 zł/mies./osobę.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych §2. ust. 1, w wysokości 8,00 zł/mies./osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik :

1) do pojemności 60 l - w wysokości 16,00 zł,

2) do pojemności 110 l - w wysokości 27,00 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 250,00 zł,

6) kontener o pojemności 1,5 m3(1500 l) - w wysokości 340,00 zł,

7) kontener o pojemności 5,0 m3(5000 l) - w wysokości 1000,00 zł,

8) kontener o pojemności 7,0 m3(7000 l) - w wysokości 1400,00 zł,

9) kontener o pojemności 10 m3(10000 l) - w wysokości 2000,00 zł,

10) kontener o pojemności 11 m3(11000 l) - w wysokości 2200,00 zł.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości:

1) do pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł,

2) do pojemności 110 l - w wysokości 13,50 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości  28,00 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 125,00 zł,

6) kontener o pojemności 1,5 m3(1500 l) - w wysokości 170,00 zł,

7) kontener o pojemności 5,0 m3(5000 l) - w wysokości 500,00 zł,

8) kontener o pojemności 7,0 m3(7000 l) - w wysokości 700,00 zł,

9) kontener o pojemności 10 m3(10000 l) - w wysokości 1000,00 zł,

10) kontener o pojemności 11 m3(11000 l) - w wysokości 1100,00 zł.

§ 4. 1. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.):

1) w przypadku  nieruchomości, na której woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w §1,

2) w przypadku  nieruchomości, na której woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty wyliczonej dla części, na której zamieszkują mieszkańcy zgodnie z §2 oraz opłaty wyliczonej dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy tj. iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości oraz stawek opłat za pojemniki ustalonych zgodnie z §3.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała  nr XXV/199/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyboru metody  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »