| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               (j.t. Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji  poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się  na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.), tj. w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, określonych w ust. 1 w wysokości 5,40 zł od 1 m3zużytej wody z danej nieruchomości.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych w ust. 1 w wysokości 2,70 zł od 1 m3zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Dla nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości określonych w §2. ust. 1, w wysokości 16,00 zł/mies./osobę.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych §2. ust. 1, w wysokości 8,00 zł/mies./osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik :

1) do pojemności 60 l - w wysokości 16,00 zł,

2) do pojemności 110 l - w wysokości 27,00 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 250,00 zł,

6) kontener o pojemności 1,5 m3(1500 l) - w wysokości 340,00 zł,

7) kontener o pojemności 5,0 m3(5000 l) - w wysokości 1000,00 zł,

8) kontener o pojemności 7,0 m3(7000 l) - w wysokości 1400,00 zł,

9) kontener o pojemności 10 m3(10000 l) - w wysokości 2000,00 zł,

10) kontener o pojemności 11 m3(11000 l) - w wysokości 2200,00 zł.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości:

1) do pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł,

2) do pojemności 110 l - w wysokości 13,50 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości  28,00 zł,

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 125,00 zł,

6) kontener o pojemności 1,5 m3(1500 l) - w wysokości 170,00 zł,

7) kontener o pojemności 5,0 m3(5000 l) - w wysokości 500,00 zł,

8) kontener o pojemności 7,0 m3(7000 l) - w wysokości 700,00 zł,

9) kontener o pojemności 10 m3(10000 l) - w wysokości 1000,00 zł,

10) kontener o pojemności 11 m3(11000 l) - w wysokości 1100,00 zł.

§ 4. 1. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.):

1) w przypadku  nieruchomości, na której woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w §1,

2) w przypadku  nieruchomości, na której woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty wyliczonej dla części, na której zamieszkują mieszkańcy zgodnie z §2 oraz opłaty wyliczonej dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy tj. iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości oraz stawek opłat za pojemniki ustalonych zgodnie z §3.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała  nr XXV/199/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyboru metody  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »