| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku;

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku;

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku;

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za wszystkie miesiące kalendarzowe, w czasie których chociażby przez jeden dzień dana nieruchomość była zamieszkiwana lub w czasie których na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najbliższym terminie płatności określonym w ust. 1, przypadającym po upływie terminu na złożenie deklaracji. Natomiast następne opłaty właściciel nieruchomości uiszcza w kolejnych terminach ustalonych w ust. 1.

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 nie dotyczy właściciela, w przypadku którego obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał w grudniu. Uiszcza on bowiem opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a następne opłaty w terminach ustalonych w ust. 1.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »