| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku;

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku;

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku;

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za wszystkie miesiące kalendarzowe, w czasie których chociażby przez jeden dzień dana nieruchomość była zamieszkiwana lub w czasie których na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najbliższym terminie płatności określonym w ust. 1, przypadającym po upływie terminu na złożenie deklaracji. Natomiast następne opłaty właściciel nieruchomości uiszcza w kolejnych terminach ustalonych w ust. 1.

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 nie dotyczy właściciela, w przypadku którego obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał w grudniu. Uiszcza on bowiem opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a następne opłaty w terminach ustalonych w ust. 1.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »