| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/295/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Żywiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żywiec zapewnia odbiór od właścicieli nieruchomości w punktach selektywnego zbierania odpadów niżej określonych odpadów komunalnych w ilości wyższej niż wskazana w uchwale Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

a) budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 1 m3w ciągu roku,

b) opon w ilości powyżej 4 szt w ciągu roku.

2. Opłata za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, wynosi:

a) za odpady budowlane i rozbiórkowe:

- gruz budowlany - 100 zł/m3,

- odpady rozbiórkowe - 250 zł/m3,

b) opony - 3 zł za sztukę.

§ 2. 1. W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych na przestrzeni danego półrocza, wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nie zamieszkałej, Miasto Żywiec zapewnia odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w dodatkowym pojemniku o określonej pojemności bezpośrednio z nieruchomości i ich zagospodarowanie.

2. Opłata za usługę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym zmieszane odpady komunalne:

- o pojemności 110 l – 11,03 zł;

- o pojemności 120 l – 11,73 zł;

- o pojemności 240 l – 24,23 zł;

- o pojemności 1100 m3– 116,23 zł;

- o pojemności 5 m3– 296,23 zł;

- o pojemności 7 m3– 396,23 zł;

2) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie w pojemniku zawierającym:

a) bioodpady:

- o pojemności 120 l – 9,11 zł;

- o pojemności 140 l – 11,11 zł;

- o pojemności 240 l – 18,22 zł;

- o pojemności 1100 l – 99,11 zł;

b) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l – 3,24 zł;

- o pojemności 100 l – 3,74 zł;

- o pojemności 240 l – 7,74 zł;

- o pojemności 700 l – 24,74 zł;

- o pojemności 1100 l – 39,74 zł;

- o pojemności 5 m3– 119,74 zł;

- o pojemności 7 m3– 159,74 zł;

c) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym żużel:

- o pojemności 110 l – 7,34 zł;

- o pojemności 120 l – 7,84 zł;

- o pojemności 240 l – 15,84 zł;

- o pojemności 1100 l – 74,84 zł;

- o pojemności 5 m3– 279,84 zł;

- o pojemności 7 m3– 349,84 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »