| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 lutego 2013r.

do Porozumienia Nr PZD.031.12.2012 z dnia 28.09.2012 r

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą przy  ul. 3 Maja 10 w Pszczynie, w osobach:

1. Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Barbary Bandoły – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice , zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, którą reprezentuje:

Marek Lucjan – Zastępca Wójta Gminy Pawłowice

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Zmienia się §2 ust. 2 przedmiotowego porozumienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Pozostałą kwotę stanowić będzie dotacja pozyskana przez Gminę z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                   GMINA

WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk


CZŁONEK ZARZĄDU


Barbara Bandoła

Z-ca Wójta Gminy Pawłowice


mgr Marek Lucjan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »