| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 lutego 2013r.

do Porozumienia Nr PZD.031.12.2012 z dnia 28.09.2012 r

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą przy  ul. 3 Maja 10 w Pszczynie, w osobach:

1. Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Barbary Bandoły – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice , zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, którą reprezentuje:

Marek Lucjan – Zastępca Wójta Gminy Pawłowice

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Zmienia się §2 ust. 2 przedmiotowego porozumienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Pozostałą kwotę stanowić będzie dotacja pozyskana przez Gminę z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                   GMINA

WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk


CZŁONEK ZARZĄDU


Barbara Bandoła

Z-ca Wójta Gminy Pawłowice


mgr Marek Lucjan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »