| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 lutego 2013r.

do porozumienia z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl. na Os. XXX - lecia PRL 41

zawarty pomiędzy:  

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła,  

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego  

a  

Miastem Wodzisław Śląski, reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - Mieczysława Kiecę.  

§   1.   W myśl postanowienia §3 porozumienia z   dnia 30 lipca 2004r. strony tego porozumienia ustalają kwotę dotacji, o   której mowa w   §2 ust. 2   porozumienia na rok budżetowy 2013w wysokości 261 779,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).  

§   2.   Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.   Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   4.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   5.   Aneks niniejszy sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Wodzisław Śląski jeden egzemplarz.  

 

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego  


Mieczysław   Kieca

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


Dariusz   Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego  


Mariusz   Rakowski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »