| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/310/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

RADA GMINY PILCHOWICE  
 

§   1.   Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość ceny za te usługi.  

§   2.   1.   Usługa dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.  

2.   Cena za usługę w   ust. 1   wynosi:  

1)   za pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 – 22,50 zł,  

2)   za pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 – 45,00 zł,  

3)   za pojemnik o   pojemności 1,1 m 3 - 98,00 zł,  

4)   za pojemnik o   pojemności 2,2 m 3 – 196,00 zł,  

5)   za pojemnik o   pojemności 5   m 3 – 490,00 zł,  

6)   za pojemnik o   pojemności 7   m 3 – 686,00 zł.  

§   3.   1.   Usługa dodatkowego odbioru odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.  

2.   Cena za usługę w   ust. 1   wynosi:  

1)   za pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 – 15,00 zł,  

2)   za pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 – 29,00 zł  

3)   za pojemnik o   pojemności 1,1 m 3 – 65,00 zł,  

4)   za pojemnik o   pojemności 5   m 3 – 325,00 zł,  

5)   za pojemnik o   pojemności 7   m 3 – 455,00 zł.  

§   4.   1.   Usługa podstawiania pojemnika i   odbioru odpadów budowlanych i   rozbiórkowych.  

2.   Cena za usługę opisaną w   ust. 1   wynosi:  

1)   pojemnik o   pojemności 5   m 3 – 490,00 zł,  

2)   pojemnik o   pojemności 7   m 3 – 686,00 zł,  

3)   worek BIG-BAG o   pojemności 0,5 m 3 – 60,00 zł,  

4)   worek BIG-BAG o   pojemności 1   m 3 - 120,00 zł.  

§   5.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usług dodatkowych określonych w   niniejszej uchwale należy zgłosić w   formie wniosku, którego wzór określony zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »