| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-712-6/13 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie dokonania zmian w postanowieniu Nr DKT-712-21/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie podziału miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 167 § 3 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zmiany: z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zmiany: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia:

1. dokonać zmian w podziale Miasta Tarnowskie Góry na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze zawartym w załączniku nr 1 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach Nr DKT-712-21/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. poprzez :

- dodanie w okręgu wyborczym nr 4, po nazwie ulicy Narutowicza, nazwę ulicy Obwodnica – od strony północnej miasta do skrzyżowania z ulicą Siewierską,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 5, po nazwie ulicy Marii Rozpłochowskiej, nazwę ulicy Obwodnica – od skrzyżowania z ulicą Siewierską do skrzyżowania z ulicą Nakielską,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 6, po nazwie ulicy Młodości, nazwę ulicy Obwodnica – strona nieparzysta od skrzyżowania z linią kolejową do wysokości ul. Słoneczników,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 7, po nazwie ulicy Narcyzów, nazwę ulicy Obwodnica – strona nieparzysta od skrzyżowania na wysokości ul. Słoneczników do skrzyżowania z kolejką wąskotorową,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 8, po nazwie ulicy Mieszka I, nazwę ulicy Obwodnica – strona parzysta od skrzyżowania z linią kolejową do wysokości ul. Bolesława Śmiałego,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 9, po nazwie ulicy Mała: strona nieparzysta od nr 22, nazwę ulicy Obwodnica – strona parzysta od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Małą,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 11, po nazwie ulicy Batalionów Chłopskich, nazwę ulicy Czereśniowa, po nazwie ulicy Majakowskiego od 12 do końca, nazwę ulicy Morelowa a następnie nazwę ulicy Obwodnica- strona parzysta od skrzyżowania z ul. Opatowicką do skrzyżowania z ul. Zagórską,

- w okręgu wyborczym nr 12 zmianę brzmienia nazwy ulicy Bałtycka na Bałtycka: strona nieparzysta od skrzyżowania z rondem im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora oraz dodanie po nazwie ulicy Niedziałkowskiego, nazwę ulicy Obwodnica – strona parzysta od skrzyżowania z rondem im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora do skrzyżowania z ul. Kardynała Wyszyńskiego,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 16, po nazwie ulicy Norweska, nazwę ulicy Obwodnica – strona parzysta od skrzyżowania z ul. Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Opatowicką,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 17, po nazwie ulicy Krasickiego, nazwę ulicy Obwodnica – strona nieparzysta od skrzyżowania z ul. Opatowicką do skrzyżowania z ul. Opolską,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 18, przed nazwą ulicy Beskidzka, nazwę ulicy Bałtycka: strona nieparzysta od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z rondem im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora, dodanie po nazwie ulicy Młodzieżowa nazwę ulicy Obwodnica – strona nieparzysta od skrzyżowania z rondem im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora do skrzyżowania z ul. Opatowicką,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 19, przed nazwą ulicy Cicha, nazwę ulicy Bałtycka: strona parzysta od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z rondem im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora, dodanie po nazwie ulicy Nowa, nazwę ulicy Obwodnica - strona nieparzysta od skrzyżowania z kolejką wąskotorową do ronda im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora oraz strona parzysta od skrzyżowania z ulicą Małą do ronda im. Księdza kpt. Wilhelma Stempora,

- dodanie w okręgu wyborczym nr 20, po nazwie ulicy Nałkowskiej, nazwę ulicy Obwodnica - od skrzyżowania z ulicą Nakielską w kierunku południowym do linii kolejowej.

2. Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

3. Przekazać odpis niniejszego postanowienia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.Uzasadnienie

              Komisarz Wyborczy w Katowicach Postanowieniem Nr DKT-712-4/12 z dnia 29 października 2012 r. wezwał Radę Miejską w Tarnowskich Górach do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, poprzez dokonanie podziału na okręgi wyborcze zgodnie z dyspozycją art. 417 § 3 pkt 1 i § 4. Wyznaczony Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach termin do podjęcia uchwały upłynął bezskutecznie z dniem 16 listopada 2012 r.
W związku z powyższym, w dniu 5 grudnia 2012 r., Komisarz Wyborczy w Katowicach wydał postanowienie Nr DKT-712-21/12 w sprawie podziału miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

              Dokonany Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach, podział gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, był spójny z przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projektem uchwały w sprawie podziału Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, sporządzonym po wydaniu przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Postanowienia Nr DKT-712-4/12 z dnia 29 października 2012 r., oraz przedstawionym na sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, zwołanej na dzień 14 listopada 2012 r. Powyższy projekt uchwały, w przeprowadzonym głosowaniu, nie uzyskał większości głosów. Ponadto stwierdzić należy, iż podział dokonany przez Komisarza Wyborczego był zgodny z wykazem ulic wchodzących w skład jednostek pomocniczych Miasta Tarnowskie Góry, przesłanym Komisarzowi Wyborczemu pismem OR.502.9.2012 z dnia 3 października 2012 r.

              W dniu 14 lutego 2013 r., Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry powiadomił Komisarza Wyborczego, iż w trakcie prac nad uchwałą o podziale miasta na obwody głosowania stwierdzono niezgodność w piśmie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry OR.502.9.2012 z dnia 3 października 2012 r., będącym podstawą do dokonania przez Komisarza Wyborczego w Katowicach podziału miasta na okręgi wyborcze, polegającą na nieujęciu w wykazie ulic niezamieszkałej ulicy Obwodnica oraz ujęciu w całości ulicy Bałtycka w dzielnicy Stare Tarnowice, pomimo, iż zgodnie ze stanem faktycznym ulica ta ma swój początek w centrum Tarnowskich Gór i w połowie przebiega obrzeżem Parku Miejskiego a cmentarzem, dalej przebiega przez Obwodnicę i w dalszej części (część wschodnia i zachodnia) z przedłużeniem do styku z granicą obrębów ewidencyjnych Stare Tarnowice/Repty Śląskie rozgranicza jednostki pomocnicze Stare Tarnowice i Śródmieście-Centrum.

              Pismem OR.502.4.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry powiadomił Komisarza Wyborczego, iż przed dniem wydania przez Komisarza Wyborczego postanowienia o podziale Miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, uprawomocniły się uchwały Rady Miasta Tarnowskie Góry w sprawie nadania nazw ulicom: Morelowa, Czereśniowa.

              Mając na względzie powyższe, Komisarz Wyborczy w Katowicach orzekł jak w sentencji postanowienia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Michał Niedopytalski

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od jego doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »