| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/364/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowniki (dalej „Przedsiębiorca”) powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

3) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego;

4) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych;

5) gromadzić dane o świadczonych usługach w celu przekazywania do gminy informacji i sprawozdań, wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

6) dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

2. Nieczystości ciekłe należy przekazywać do Oczyszczalni Ścieków Bobrowniki w Rogoźniku lub/ i innych stacji zlewnych.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości, położonej na terenie Gminy Bobrowniki.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo-sanitarnych, a w szczególności do:

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) opróżniania, mycia, odkażania i dezynfekowania zbiornika pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;

4) zapewnić ciągłość świadczenia usług;

5) świadczenie usług powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki, z którym ma podpisaną umowę;

6) wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobrowniki Nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 5. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »