| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.236.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzepice zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w   terminach:  

1)   do 20 marca każdego roku;  

2)   do 20 czerwca każdego roku;  

3)   do 20 września każdego roku;  

4)   do 20 grudnia każdego roku.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   § 1   upływa 20 września 2013 roku i   obejmuje okres od dnia 1   lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.  

§   3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   kasie Urzędu Miejskiego w   Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Krzepicach lub przekazem pocztowym. W   sołectwach poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać mogą również inkasenci w   drodze inkasa.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »