| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z dnia
11 kwietnia 2012 r. poz. 391 późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

1. Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny – 20 zł. (stawka obejmuje podatek VAT) za jeden worek o pojemności 120 l.

2. Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny – 10 zł. (stawka obejmuje podatek VAT) za jeden worek o pojemności 120 l.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wysokości 50 zł za 1 m3(stawka obejmuje podatek VAT).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »