| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ujsoły w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1, w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013 r. pierwszą deklarację;

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik do Uchwały Nr XXV/192/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »