| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 16 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie,  (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)   Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w   terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w   którym powstało zobowiązanie; w   łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 15 stycznia danego roku,  

2)   za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,  

3)   za III kwartał do 15 lipca danego roku,  

4)   za IV kwartał do 15 października danego roku,  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013r.  

3.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.  

§   2.  

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy Mstów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mstów.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »