| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Gminy Godów

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianam.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zmianami) oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

RADA GMINY GODÓW
UCHWALA:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej:

1) Barbara Herman – pracownik Urzędu Gminy,

2) Marek Kowalski – pracownik Urzędu Gminy,

3) Dorota Brzoska – pracownik Urzędu Gminy,

4) Maria Serwotka – pracownik Urzędu Gminy,

5) Monika Wojtek – pracownik Urzędu Gminy,

6) Anna Brzemia – pracownik Urzędu Gminy,

7) Tadeusz Spień – pracownik Urzędu Gminy.

3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

4. Wyznacza się terminy dokonywania wpłat zainkasowanych kwot na rachunek dochodów budżetowych Gminy Godów o numerze: 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003:

1) przy łącznej zainkasowanej kwocie nie wyższej niż 500,00 zł., w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego tygodnia,

2) przy łącznej kwocie przekraczającej 500,00 zł., w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/117/12 Rady Gminy Godów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »