| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Gminy Godów

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianam.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zmianami) oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami)

RADA GMINY GODÓW
UCHWALA:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej:

1) Barbara Herman – pracownik Urzędu Gminy,

2) Marek Kowalski – pracownik Urzędu Gminy,

3) Dorota Brzoska – pracownik Urzędu Gminy,

4) Maria Serwotka – pracownik Urzędu Gminy,

5) Monika Wojtek – pracownik Urzędu Gminy,

6) Anna Brzemia – pracownik Urzędu Gminy,

7) Tadeusz Spień – pracownik Urzędu Gminy.

3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

4. Wyznacza się terminy dokonywania wpłat zainkasowanych kwot na rachunek dochodów budżetowych Gminy Godów o numerze: 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003:

1) przy łącznej zainkasowanej kwocie nie wyższej niż 500,00 zł., w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego tygodnia,

2) przy łącznej kwocie przekraczającej 500,00 zł., w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/117/12 Rady Gminy Godów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »