| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/120/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXVII/110/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. 2012, poz.391) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice.  

Rada Gminy Jejkowice uchwala  

§   1.   W uchwale Nr XXVII/110/2013 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 28 stycznia 2013r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   §1 dodaje się ust. 3   o treści:  

Gmina Jejkowice zapewnia worki do selektywnego zbierania odpadów  

1)   w zawiązku z   pierwszym odbiorem odpadów, zgodnie z   niniejszą uchwałą, Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom nieruchomości tzw. „pakiet startowy”, w   ilości po 3   szt. z   każdej segregowanej frakcji.  

a)   właścicielom nieruchomości zamieszkałych:  

- worki na papier, tekturę oraz odpady opakowaniowe z   papieru i   tektury;  

- worki na tworzywa sztuczne i   odpady opakowaniowe z   tworzyw sztucznych oraz na metal i   odpady opakowaniowe z   metali;  

- worki na szkło oraz odpady z   opakowań ze szkła;  

- worki na opakowania wielomateriałowe;  

- worki na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ogrodowe i   zielone  

b)   właścicielom nieruchomości niezamieszkałych:  

- worki na papier, tekturę oraz odpady opakowaniowe z   papieru i   tektury;  

- worki na tworzywa sztuczne i   odpady opakowaniowe z   tworzyw sztucznych oraz na metal i   odpady opakowaniowe z   metali;  

- worki na szkło oraz odpady z   opakowań ze szkła;  

- worki na opakowania wielomateriałowe;  

- worki na odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

2)   w związku z   kolejnymi odbiorami odpadów, zgodnie z   niniejsza uchwałą, Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom worki w   ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie.  

3)   Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom worki najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, tj. do 17.06.2013r  

4)   Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom worki za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady w   dniu ich odbioru.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »