| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.245.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6   j ust. 2   a, w   związku z   art. 6   k ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1218 z   dnia 4   lutego 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Po § 1   dodaje się § 1a w   brzmieniu:  

"§ 1a Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie wielomieszkaniowej w   rozumieniu przepisów Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy w   przypadku, gdy właściciel nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował, iż odpady komunalne gromadzone będą w   gniazdach, do których przypisano co najmniej 20 osób zamieszkujących nieruchomość:  

1) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,50 zł brutto od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,  

2) w przypadku, gdy odpady są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8,50 zł brutto od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość."  

2.   W § 2   dokonuje się następujących zmian:  

1) w pkt 1   lit. "d", "e", "f" i   "g" otrzymują brzmienie:  

" d) pojemnik o   pojemności 1100 l - 83 zł,  

e) pojemnik o   pojemności KP-5 - 445 zł,  

f) pojemnik o   pojemności KP-7 - 536 zł,  

g) pojemnik o   pojemności KP-10 - 674 zł."  

2) w pkt 2   lit. "d" , "e", "f" i   "g" otrzymują brzmienie:  

"d) pojemnik o   pojemności 1100 l - 104 zł,  

e) pojemnik o   pojemności KP-5 - 490 zł,  

f) pojemnik o   pojemności KP-7 - 600 zł,  

g) pojemnik o   pojemności KP-10 - 766 zł."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »