| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.245.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6   j ust. 2   a, w   związku z   art. 6   k ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1218 z   dnia 4   lutego 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Po § 1   dodaje się § 1a w   brzmieniu:  

"§ 1a Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie wielomieszkaniowej w   rozumieniu przepisów Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy w   przypadku, gdy właściciel nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował, iż odpady komunalne gromadzone będą w   gniazdach, do których przypisano co najmniej 20 osób zamieszkujących nieruchomość:  

1) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,50 zł brutto od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,  

2) w przypadku, gdy odpady są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8,50 zł brutto od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość."  

2.   W § 2   dokonuje się następujących zmian:  

1) w pkt 1   lit. "d", "e", "f" i   "g" otrzymują brzmienie:  

" d) pojemnik o   pojemności 1100 l - 83 zł,  

e) pojemnik o   pojemności KP-5 - 445 zł,  

f) pojemnik o   pojemności KP-7 - 536 zł,  

g) pojemnik o   pojemności KP-10 - 674 zł."  

2) w pkt 2   lit. "d" , "e", "f" i   "g" otrzymują brzmienie:  

"d) pojemnik o   pojemności 1100 l - 104 zł,  

e) pojemnik o   pojemności KP-5 - 490 zł,  

f) pojemnik o   pojemności KP-7 - 600 zł,  

g) pojemnik o   pojemności KP-10 - 766 zł."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »