| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.246.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 5   ust. 1   pkt 1, w   związku z   art. 6r ust. 2   a i   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr 31.215.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1217 z   dnia 4   lutego 2013r.) w   § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

" 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych: w   zabudowie jednorodzinnej oraz w   zabudowie wielomieszkaniowej w   rozumieniu przepisów Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy, w   przypadku gdy właściciel nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował, iż odpady komunalne gromadzone będą w   gniazdach, do których przypisano mniej niż 20 osób zamieszkujących nieruchomość zostaną wyposażeni w   worki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »