| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.246.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 5   ust. 1   pkt 1, w   związku z   art. 6r ust. 2   a i   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr 31.215.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1217 z   dnia 4   lutego 2013r.) w   § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

" 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych: w   zabudowie jednorodzinnej oraz w   zabudowie wielomieszkaniowej w   rozumieniu przepisów Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy, w   przypadku gdy właściciel nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował, iż odpady komunalne gromadzone będą w   gniazdach, do których przypisano mniej niż 20 osób zamieszkujących nieruchomość zostaną wyposażeni w   worki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »