| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/309/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6j, art. 6k ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2 i § 3.

§ 2. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 13,50 zł miesięcznie od osoby.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokosci 10,80 zł miesięcznie od osoby.

§ 4. Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki ustalonej w § 5 za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych w zależności od pojemności pojemnika:

1. Pojemnik 120 l. - 24,76 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

2. Pojemnik 240 l. - 32,80 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

3. pojemnik 1100 l. - 86,65 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

4. KP 7 - 728,44 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXVIII/253/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwała Nr XXVIII/280/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »