| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/309/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6j, art. 6k ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2 i § 3.

§ 2. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 13,50 zł miesięcznie od osoby.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokosci 10,80 zł miesięcznie od osoby.

§ 4. Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki ustalonej w § 5 za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych w zależności od pojemności pojemnika:

1. Pojemnik 120 l. - 24,76 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

2. Pojemnik 240 l. - 32,80 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

3. pojemnik 1100 l. - 86,65 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

4. KP 7 - 728,44 zł za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXVIII/253/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwała Nr XXVIII/280/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »