| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala  :

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 282 787,83

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

380 091,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

497,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

379 594,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 212 605,57

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

1 185 018,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008

Melioracje wodne

2330

Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na podst. porozum

11 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

980 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4270

Zakup usług remontowych

52 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

720

INFORMATYKA

72095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 073,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

394,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

51,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095

Pozostała działalność

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 500,00

II Zmniejszenie wydatków

982 021,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

980 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 929 817,74

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 066 547,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

313 200,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/242/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »