| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Dąbrowie Górniczej oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599)  

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:  

§   1.   Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mierzęcice” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mierzęcice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/237/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »