| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 249(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005 roku Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

Przyjąć Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poraj na lata 2013-2017 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 249(XXXIV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 249(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z   dnia 21 marca 2013 roku  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »