| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

§ 2   uchwały Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w   Kaletach z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości otrzymuje brzmienie:  

„1. Deklarację, o   której mowa w   §1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   Urzędzie Miejskim w   Kaletach pisemnie lub w   formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w   terminie do 31.03.2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2. Deklaracja określona w   ust 1   niniejszej uchwały przesyłana w   formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z   późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.).”  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »