| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 22 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6   i ust. 6a,ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Lelów z   dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych wprowadzić zmianę:  

§   5.   uchwały otrzymuje brzmienie:  

§   5.   1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3   miesięcy i   nie dłuższy niż rok.  

2.   Dodatek, o   którym mowa ust.1, na każdym stopniu awansu zawodowego, nie może być wyższy niż  
100 %, otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

3.   Dodatek , o   którym mowa w   ust.1, nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły a   dyrektorowi szkoły Wójt Gminy. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »