| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/244/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXV/216/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 poz. 391z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w zapisach uchwały Nr XXV/216/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. ustalającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

§ 2. otrzymuje poniższe brzmienie:

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w dostateczną ilość pojemników spełniających obowiązujące normy oraz worków, służących do zbierania odpadów komunalnych, w ilości dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, częstotliwości odbioru, parametrów pojemników, oraz zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków, zwanym dalej Regulaminem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek- Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »