| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art  41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 17 marca 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr 46, poz. 1253 ze zm.) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej wprowadza się następujące zmiany:

1. 1 w § 2 statutu po pkt 4a dodaje się punkty 4b, 4c, 4 d o treści:  pkt.4b.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.). pkt.4c. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  pkt.4d. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z późn. zm.).

2. 2 w § 7 statutu po pkt 5 dodaje się punkty 6 i 7 o treści:

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Zielonej,

7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

- planowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- tworzenie systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców.

§ 2. Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »