| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art  41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 17 marca 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr 46, poz. 1253 ze zm.) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej wprowadza się następujące zmiany:

1. 1 w § 2 statutu po pkt 4a dodaje się punkty 4b, 4c, 4 d o treści:  pkt.4b.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.). pkt.4c. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  pkt.4d. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z późn. zm.).

2. 2 w § 7 statutu po pkt 5 dodaje się punkty 6 i 7 o treści:

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Zielonej,

7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

- planowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- tworzenie systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców.

§ 2. Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »